Appalanche - Mobilbaserad Lavinräddning

Diarienummer 2015-05454
Koordinator Appalanche AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en alfa applikation till smartphones som Appalanche kan börja arbeta med tillsammans med sina distributionspartners för att ta nästa steg, samt sökt skydd för nyckel-ipr i form av patentansökan.

Resultat och förväntade effekter

Appalanche har nu byggt färdigt en alfa version av sin applikation med uppdaterade sökalgoritmer inbyggda i applikationen. Detta innebär att Appalanche kan börja diskussioner med distributionspartners och tänkbara kunder. Appalanche now has a stable smartphone application where all releveant parts are working according to plan. Appalanche can now approach partners for distribution and also take the next step to a Beta application.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i flera steg. Uppdatering av algoritmen gjordes av bolaget samt all testning av applikationen. Utveckling av applikationen samt arbete med patent hanterades med hjälp av konsulter. Vi har under projektets gång även tagit fram en arkitektur för serversidan av applikationen som ett sätt att dels administrera grupper men även generera statistik (ej imlimenterat ännu).

Externa länkar

Projektet är en applikation till smartphones för att rädda personer i nöd i vintermiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.