Apica End User Experience (EUX)

Diarienummer 2014-02140
Koordinator Apica AB
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet (Apica EUX) är att ta fram en ny typ av slutanvändarmonitorering för både mobila enheter och traditionella webbapplikationer. Med denna nya SaaS tjänst kan Apica etablera en unik position som den enda leverantören som bryggar över både traditionell syntetisk monitorering och avancerad slutanvändarmonitorering. Med denna nya tjänst, kan Apica bygga vidare på ett redan framgångsrikt koncept för internationell lansering, baserat på starka partnerskap inom utvalda segment som Cloud, Infrastruktur och CMS.

Resultat och förväntade effekter

- Apica förstärker sin unika position som komplett leverantör av webbövervakning och lasttesttjänster - ökad försäljning och ekonomisk tillväxt - ökad konkurrenskraft. - ökat antal arbetstillfällen på vårt svenska huvudkontor Vi har under året även rekryterat två personer till utvecklingsavdelningen

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i 5 faser: 1. Planning, Setup. Juni-Aug 2014 2. Client, Javascript App-SDK Aug-Nov 2014 3. Backend Serverside, datastructure, access methods Okt 2014 -Jan 2015 4. API methods Dec 2014 -Mars 2015 5. GUI, design Implementation Dec 2014 - Maj 2015 6. BETA produktion, UI feedback från kunder Juni 2015-Sept 2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.