Ansökan till VINNOVA avseende VFT0 från Innovationskontor Norr

Diarienummer 2012-00164
Koordinator Umeå universitet - Enheten för näringsliv och samhälle, Innovationskontor Norr
Bidrag från Vinnova 597 234 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Under 2012 har de ca tjugo beviljade VFT0 projekten utvecklats på olika vis; tex gått vidare till VFT1. Några projekt har även fått annan finansering, mött potentiella kunder, utvecklat IPR-strategier, eller på annat utvecklats vidare mot en kommersialisering. En annan typ av måluppfyllelse handlar om att aktiviteterna i VFT-0 även kan ge beslutsunderlag för att välja att på ett tidigt stadium lägga ner, eller kraftigt modifiera projektideen och affärshypotesen.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade förväntat oss att VFT0-programmet skulle ge en effektivisering och förbättring av förutsättnignarna för tidig bedömning av forskningsresultats och ideers kommersiella potential. även om det är för tidigt mäta utfallet i kommersiella termer, konstaterar vi att utfallet av VFT0 projekten redan inkluderar 1. Tidig nedläggning av projekt 2. Lovande projekt som har gått vidare i veriferingsprocessen, fått VFT1, annan finansering (tex via Vinnverifering, Innovationsbron, Länsstyrelsen), hittat ändamålsenliga team, mm (se tabell 1 i rapportbilaga).

Upplägg och genomförande

Innovationskontoret har hanterat VFT-0 för UmU samt LTU under 2012. Genomförandet har skett i samarbete med CENTEK, Uminova Innovation och UBI. Uppföljning har skett kontinuerligt i VFT-projekten, avseende resultat och lärdomar. Genomförandet av VFT-0 har följt planen och budget väl. Vi ser behov av att fortsätta hålla nära dialog med affärscoacherna. HT 2012 valde vi att hantera VFT0 och VFT1 i samma beslutsforum, vilket givit en sammanhållen process. I vissa fall har VFT1 ansökningar omdirigerats till VFT0, då man ansett att projekten inte kommit till VFT1 fas ännu.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.