Ansökan till H2020-MSCA-ITN-2015

Diarienummer 2014-06098
Koordinator Integrative Research Laboratories Sweden AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - januari 2015
Status Avslutat