Ansökan om tilläggsfinansiering för MKT: Medarbetardriven och kundorienterad tjänsteinnovation

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 73 294 kronor
Projektets löptid maj 2011 - april 2012
Status Avslutat