Anpassningsbar AI för automatisk segmentering inom radioterapi

Diarienummer 2017-04596
Koordinator Västerbottens läns landsting - Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova 5 156 600 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och testa en AI-baserad lösning för automatisk segmentering av vävnad vid strålbehandling. Som ett led i att genomföra detta ska projektet även utveckla tekniska lösningar för att dela data mellan industri och vårdgivare för innovationsutveckling på ett integritetssäkert sätt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till två primära resultat. Det första är tränade algoritmer för automatisk segmentering av vävnad vid strålbehandling av cancerpatienter. Algoritmerna ska kvalitetssäkras genom en jämförelse med onkologers segmentering och kommer som produkt eliminera en tidsödande del i det kliniska arbetsflödet. Projektet kommer även utveckla lösningar för integritetssäker delning av data med en initial ”offline-lösning” som ska följas av en digitalt överförbar hantering av bilddata.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer installera en dedikerad beräkningsserver där maskininlärningsalgoritmer kan installeras och tränas för segmentering utifrån klinisk patientdata. Tränade algoritmer kan sedan testas mot ordinarie segmentering för att utvärdera resultat. Under den initiala träningen kommer beräkningsservern att vara offline för att säkerställa patientintegriteten, men en digital lösning skall utvecklas för att hantera stora datamängder för produktutveckling i samverkan mellan sjukvård och näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.