Andningsskydd

Diarienummer
Koordinator MIKAEL HELLSTEN AB - N-ZYME AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - april 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet syftade till att testa, utvärdera ett koncept för effektivt andningsskydd och söka få ut produkten på marknaden. Prototyper avsågs testa på arbetsplatser inom bygg och anläggning, verkstad, lantbruk, snickeri m.fl. Tillverkande industriföretag i Sverige och Kina skulle tillfrågas om intresse att tillverka och sälja produkten. Distributörer tillfrågas om att ta in produkten i sitt sortiment.

Resultat och förväntade effekter

Ungefär 500 munstycksfilter har producerats och drygt 400 lämnats ut till test på arbetsplatser enligt plan. Tillverkande industrier i Sverige och i Kina har tillfrågats om tillverkning och försäljning och avböjt efter att tidigare varit beredda skriva avtal om både tillverkning och försäljning. Tillverkare av filtermedium har avböjt att leverera filtermedia till annan tillverkning. I Kina har tester visat på stort motstånd att använda munstycksfilter samtidigt som tillverkande företag uppgivit sig inte lyckas få tag i filtermedium av tillräckligt hög kvalitet.

Upplägg och genomförande

En prototypserie om 500 enheter har efter test och val av komponenter ritats och tillverkats. Prototyperna har distribuerats till arbetsplatser inom bygg, anläggning, industri, verkstad, snickeri, lantbruk och sanering. En enkät har lämnats ut för ifyllnad av testpersoner. Resultat har sammaställts och tillverkande industrier tillfrågats om intresse att tillverka och distribuera. Testpersoner i Sverige, Norge och Kina har medverkat. Tillverkande företag i Sverige och Kina har tillfrågats om intresse att tillverka och distribuera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.