Analyser av politiska och marknadsmässiga förutsättningar för utlysningar och strategiska insatser

Diarienummer 2014-06025
Koordinator IKEM-INNOVATIONS-OCH KEMIINDUSTRIERNA I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 920 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Projektet Markpoll har undersökt marknadsmässiga och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer inom de programområden som SIP BioInnovation jobbar med. Målet har varit att få fram en gemensam struktur för frågorna och undersökningar av ett antal områden. Resultaten har presenterats och kommunicerats öppet på möten och webbsidor. En syntes i form av en rapport som är skriven på ett lättläst sätt har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet är flera. Utöver att ett flertal analyser tagits fram av olika marknader och politiska utvecklingar som påverkar marknaden så har projektet bidragit till att marknadsfrågor har tagits upp återkommande vid Bioinnovations aktiviteter och möten. Förväntad effekt är att projektet bidragit till att få en mer samordnad struktur kring hur marknadsfrågor hanteras i Bioinnovations verksamhet.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet har varit att dra slutsatser av fallstudier från olika delar av Bioinnovation. Bioinnovation har tre expertgrupper som täcker olika områden. I samarbete med dessa expertgrupper har konkreta frågor identifierats som sedan marknadsexperter och analytiker undersökt. Projektet har baserat på dessa rapporter sedan dragit generella slutsatser, kommunicerat dessa och publicerat resultaten.

Externa länkar

Sammanfattande rapport från MARKPOLL som innehåller slutsatser och referenser till övrigt arbete i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.