AMTEG

Diarienummer 2018-02089
Koordinator NORDIC IRON ORE AB
Bidrag från Vinnova 1 907 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Två tillvägagångssätt kan bidra till att säkerställa utbudet av europeisk industri med strategiskt viktiga mineral; greenfield-prospektering efter malm, hittills odetekterbara på grund av dess djup och omvärdering av tidigare gruvor, där ny teknik tillåter gruvdrift att bli ekonomisk igen. I det föreslagna projektet strävar vi efter att utveckla ett nytt luftburet magnetiskt prospekteringsverktyg som kan upptäcka tidigare oupptäckta malmkroppar på ett hållbart sätt och göra nya resurser tillgängliga till förmån för den europeiska industrin.

Förväntade effekter och resultat

Det innovativa verktyget kommer att implementera en SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices) baserad full tensor magnetisk gradiometer (FTMG) och vektormagnetometer (VM) samt en tillhörande optisk pumpad magnetometer (OPM) för absoluta mätningar som går utöver nuvarande tekniska gränser i känslighet och dynamiskt intervall. Fokus kommer att läggas på sensorns och luftburna demonstration utveckling, tekniken utvärdering på riktiga mål, datainversion och tolkning för att få bättre förståelse för mineral på större djup eller som är svårare att upptäcka.

Planerat upplägg och genomförande

Valet av parterna säkerställer att mål målen uppnås framgångsrikt. Den täcker hela mer värdekedjan av högteknologisk prospektering, som börjar med utveckling av extremt känsliga sensorer, relaterad elektronik och anpassning av teknik och systemintegration samt genomförandet av prospekterings kampanjer för gruvföretag. Konsortiet är branschdrivet och samlarett antal partners från ERA-MIN-länder med lång erfarenhet, som är nödvändig för att uppnå de slutliga målen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.