Algorithms-as-a-service för att öka kundlivsvärdet

Diarienummer 2015-02221
Koordinator Formulate AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015