Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktivitetsstyrda arbetsplatser - Framtidens kontor

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 2 950 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att undersöka, utvärdera och utveckla aktivitetsbaserade arbetsplatser ABW. Detta anser vi oss ha uppfyllt. Det vi har bidragit till är en nyanserad förståelse och kunskap för det aktivitetsbaserade kontoret, exempelvis dess betydelse för kultur, ledarskap och hälsa. På detta sätt har vi bidragit med samhällsnytta där ekonomiskt, miljömässigt, kulturellt och socialt hållbara arbetsplatser kan bidra till effektivare användning av resurser, ökad innovation och högre välmående.

Långsiktiga effekter som förväntas

Delaktighet i förändringsprocessen ökar nöjdhet i förändrat arbetssätt och nytt kontor; vikten av självledarskap som dessutom kan öka till upplevd effektivitet; behovet av ett förändrat mer flexibelt ledarskap; betydelsen av anpassning av arbetsplatsens utformning och anpassning till arbetsuppgiften för att minska stress; samt kulturens och estetikens betydelse för stolthet och delaktighet. Detta är några konkreta resultat vi funnit. Av betydelse är det också att vi bidragit med resultat från olika vetenskapliga fält. Framförallt är det nyanserad kunskap vi bidragit med.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit tvärvetenskapligt med sex forskare med olika vetenskaplig expertis och metodvana. Gemensamt har de sex forskarna utfört en stor enkät. Därefter har nio delstudier utförts med olika metodiker såsom antropologisk studie; tidsstudie; fokusgrupper och intervjuer av olika slag. Tillsammans med partnerföretagen har vi arbetet i utvecklingsgrupper med tema-dagar för att utforska olika aspekter kring aktivitetsbaserade arbetsplatser och bidra till erfarenhetsutbyte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00907

Statistik för sidan