Aktiviteter våren 2016

Diarienummer 2016-02005
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 403 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I syfte att skapa välförankrat underlag till utvecklingen av programmet genomfördes en idégenereringsprocess som kulminerade (men inte slutade) med en stor workshop på programkonferensen. I syfte att sprida FoI-resultat och erbjuda en plattform för diskussion mellan innovationsområdets aktörer hölls en programkonferens. I syfte att öka intresset för metalliska material uppfördes en metallskulptur i Kungsträdgården under Eurovisionsveckan. I syfte att öka attraktiviteten hos metallindustrin gav programmet ut en fotobok med bilder från arbete inom stålindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Programkonferensen blev mycket välbesökt (närmare 200 deltagare) och tack vare väl förberedda och välbesökta workshops med grundlig efterföljande analys av resultaten fick programmet tillgång till välförankrade underlag om tänkbara områden/teman och arbetssätt för programmet framöver. Metallskulpturen ´Droppen´ stod under maj månad - inklusive Eurovisionsveckan - i Kungsträdgården och besöktes av många både förbipasserande och inbjudna, däribland arbetsmarknadsministern. Fotoboken ´Man vill ju ha hjälp nästa dag också´ finns tryckt i 700 exemplar.

Upplägg och genomförande

Upplägget av idéprocessen fungerade mycket bra och närmare 300 idéer samlades in och analyserades. Konferensen upplägg med framtidsinriktade presentationer i plenum, interaktiva workshops och parallella sessioner med presentation av projekt fick mycket gott mottagande. Uppförandet av ´Droppen´ var ett bra upplägg för att visa upp metalliska material för andra grupper i samhället än de som normalt söker sig till programmet och innovationsområdet. Fotoboken ger på liknande sätt möjlighet att sprida en bild av metallindustrin till nya grupper men också att skapa stolthet inom branschen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.