Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktiviteter hösten 2016

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att höja attraktiviteten hos metalliska material via tre aktiviteter. Framtagandet av tre couture-klänningar i stål nådde uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser och skapade stort intresse bland många grupper i Sverige. Musikpaviljongen Jussi visade svenskt metall- och hantverkskunnande och pekade ut plåtslagare som en viktig och skicklig yrkesgrupp. En dokumentärfilm om metalliska material är färdig men har ännu inte premiärvisats. I projektet ingick också diskussionsträffar för projektplanering till en utlysning. Två sådana har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Stålklänningarna och paviljongen har ytterligare stärkt bilden av metall som ett område för kreativitet och framtidsmöjligheter, och förmedlat den till nya grupper, vilket vi väntar oss kommer att leda till ett ökat intresse från ungdomar att söka sig till industrin och för beslutsfattare att stödja och bejaka industrins utveckling. Dokumentärfilmen förväntas fördjupa och förstärka bilden att nya material har stor betydelse för samhällets utveckling, vilket förväntas stärka ovanstående effekter ytterligare.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna i projektet har genomförts som fyra separata enheter, var och en ledd av en extern expert, vilket har fungerat utmärkt. En nyckel till det har varit tydliga överenskommelser och förväntan och tät kommunikation med programkontoret.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04827

Statistik för sidan