AIS Applikation Integration Spårning

Diarienummer 2013-03641
Koordinator Sawco AB
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett lyckat projekt skulle kunna tillföra två nyckelprodukter för företagets tillväxt, ett världsledande timmermätningssystem och ett spårbarhetssystem som ger nya möjligheter för produktionsoptimering och samtidigt utgöra en plattform för vidare applikationsutveckling. Dessa kompletterar produktsortiment och gör produktserien attraktivare. Dessa mål har väl uppfyllts genom att forskningsinsatserna i detta projekt har skapat förutsättningarna för dessa två produkter samt möjligheter till ytterligare produkter, ex. beröringsfri hållfasthetssortering.

Resultat och förväntade effekter

Kombination av 3D och röntgen: Projektet har resulterat i två metoder att kombinera 3D- och röntgenmätning. Beröringsfritt spårbarhetssystem: Projektet har visat att det är möjligt att med hög träffsäkerhet på ett beröringsfritt sätt spåra vilka plankor som kommer från vilken stock. Förbättrad kvalitetsprediktion: Projektet har också resulterat i metodik för att med hjälp av multivariat dataanalys av den spårade datamängden helt automatiskt kunna skapa nya prediktionsmodeller. Forskningsprojekt har redan lett till en ökad efterfrågan av våra produkter på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har innehållit två manuella provsågningar vid ett värdsågverk, där produktionen manuellt spårades från stock till plank. Dessa data användes för att utveckla och validera de framtagna metoderna. All forskning har utförts i samarbete mellan RemaSawco och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.