Aerodynamisk påverkan av flygkropp på motorprestanda

Diarienummer 2017-01494
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 994 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2019
Status Beslutat