Advisory role to Malysian project ´Road safety issues Trucks & MC´

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet för projektet var att utveckla och fördjupa samarbetet mellan svenska forskare inbördes och med forskningsutförare i Malaysia och SAFER inom trafiksäkerhetsforskning. I projektets första fas var syftet att ge vetenskapligt råd och stöd till projektteamet i Malaysia i forskningsprojektet ´Innovativa lösningar för att minska antalet olyckor mellan motorcyklar och lastbilar (iSTREC)´. Forskningsprojektet slutfördes enligt planerna. SAFER har fått förfrågan om fortsatt samarbete. Två nya projektförslag tagits fram av Volvo, AIM och UPM.

Resultat och förväntade effekter

Kontakterna mellan SAFER och parterna i Malaysia fördjupades; förutom regelbundna telefonmöten genomfördes två besök i Malaysia. Det lokala motorcykel-lastbilsprojektet slutfördes och resultaten gav ny kunskap om problemen med samspelet mellan motorcyklar och lastbilar och idéer för att förbättra trafiksäkerhetssituationen för motorcyklister. Ett förslag på MoU/avsiktsförklaring mellan MIROS och SAFER togs fram mot slutet av projektet. SAFER har fått förfrågan om fortsatt samarbete. Två projektförslag tagits fram av Volvo, AIM och UPM för en fortsättning av projektet.

Upplägg och genomförande

SAFER-teamets telefonmöten och fysiska möten anpassades till projektgruppens tidplan i Malaysia för att kunna ge feed-back och förbättringsförslag vid varje steg. Några veckors förseningar i projektet i Malaysia medförde det att de inplanerade mötena kom i otakt med de input som projektgruppen i Malaysia förväntade sig av SAFER så SAFER teamet fick vara flexibel. Besöken hos motparterna i Malaysia var effektiva och gav ett öppet informationsutbyte mellan parterna. Projektidéer för nya gemensamma forskningsprojekt har lagts fram och cirkulerats bland partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.