Acreo SI Deltagande- Innovative Sweden Rio 2012

Diarienummer 2012-01592
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Den föreslagna projektet är att stödja upprättandet av forsknings-och utvecklingssamarbete och innovation mellan svenska och brasilianska forskningsinstitut och industri, specifikt mellan Acreo (en del av Swedish ICT AB) och olika brasilianska FoU aktörer. Ansökan om bidrag är att stödja Acreo resekostnader för att delta i Sverige-Brasilien Innovation Week som arrangeras av svenska ambassaden i Rio De Janiero veckan 28-maj-1-juni 2012.

Resultat och förväntade effekter

Acreo har redan rest till Brasilien i mars 2012 och etablerat kontakt med flera företag, institut och universitet i mikroelektronik och optik områden. Dessa möten har gett resultat i form av avtal, ett MoU och LOI med CEITEC SA och UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul). Under denna resan har LoI med CEITEC blivit undertecknad. Dessutom skapade Acreo kontakter med Saab i Brasilien och diskuterade ett möjligt förskningsprojekt inom optiskt fiber sensorer till flygplan. Det skulle ger njutta till Saab i deras utvecklingen i Brasilien.

Upplägg och genomförande

Innovations vecka i Rio var en succe, det blev mycket resultat i form av nya Innovativa ider omkring hålbara utveckling genom ´Innovation Race´ med Kaj Mickos som arrangör. Acreo var med och hjälpte till och samtidigt var med i ´roundtable´ diskussioner om svensk-brasiliensk samarbete inom FoU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.