Acreo Fiber Optic Center - Etapp 3

Diarienummer 2012-04421
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till nyttogörande av kompetenscentret Acreo Fiber Optic Center. Nyttogörandet är synligt som (1) ett förstärkt internationellt samarbete, (2) ett ökande antal bolag som tillgodogör sig den teknik som Centret besitter, och (3) kommersiell verifiering av teknologi från AFOC.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att nyttogöra den FoU som bedrivits inom Acreo Fiber Optic Center.

Upplägg och genomförande

Endast ett fåtal bolag har under detta år formellt kontrakterats till Centret som medfinansiärer till projektet, till skillnad från tidigare år då en mycket större grupp bolag kontrakterades i ett brett konsortieavtal. å andra sidan har ett större antal bolag än tidigare informellt samverkat med Centret under detta år. Detta är i linje med den analys som ledningen gjord under de senare årens Centerarbete.

Externa länkar

Acreo Fiber Optic Center, and other fiber optics resoursces at Acreo Swedish ICT

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.