Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling för klimatneutral mobilitet i Stockholm och Lund

Publicerad: 10 juni 2024

Stockholms stad och Lunds kommun mobiliserar aktörer i en nyskapande satsning för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer. Städerna sätter särskilt fokus på transporter och mobilitet. De får 20 miljoner vardera av Energimyndigheten och Vinnova inom innovationsprogrammet Viable Cities.

För att uppnå klimatneutralitet till 2030 krävs djärva grepp som påverkar många perspektiv, inte bara tekniska lösningar utan även infrastruktur, policy, affärsmodeller och beteendemönster. Det behövs innovation i bred bemärkelse och omställning av hur städer och samhällen fungerar, det vill säga systemomställning.

Energimyndigheten, Vinnova och övriga myndigheter inom Klimatkontrakt 2030 satsar, genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, därför på att genomföra så kallade systemdemonstratorer i Stockholms stad och Lunds kommun. Genom att testa innovativa lösningar i verklig miljö blir det lättare att ta itu med strukturella utmaningar inom ett system. Satsningen kommer att spela en väsentlig roll i städernas förmåga att snabba på omställningen för att bli klimatneutrala till 2030.

Jag hoppas särskilt på tydliga exempel på hur digitalisering är en nyckel för klimatomställningen i städer

- Vinnova ser fram emot att ta del av insikterna i Lund och Stockholm. Intresset för den här satsningen är stort, även internationellt. Jag hoppas särskilt på tydliga exempel på hur digitalisering är en nyckel för klimatomställningen i städer, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Satsningen förväntas bland annat ge insikter och lärdomar inom områden som policyförändring, investeringar, infrastruktur, beteendeförändring, teknikutveckling och affärsmodeller.

- Vi behöver tänka nytt och arbeta med systemförändring för att nå klimatneutrala städer fram till 2030. Genom att lära av goda konkreta exempel från bland annat Stockholm och Lund kan vi påskynda omställningen för många fler städer i Sverige, men även globalt. Systemdemonstratorer är ett viktigt verktyg i vårt arbete, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

Lund har fokus på mobilitet och ett nytt energiprotokoll

Lunds kommun.jpg
Bild från Lunds kommun, foto: Kristina Strand Larsson.

För att få ner utsläppen i Lund ska 25 organisationer genomföra över 40 åtgärder inom mobilitet och energi. Åtgärderna inom mobilitet omfattar bland annat cykling, delad mobilitet, parkering och godstransporter. Energiåtgärderna inkluderar ett öppet och oberoende protokoll för digital styrning av energiresurser, så att energi enkelt kan delas mellan grannar i energigemenskaper och eleffekt kan frigöras för bland annat elektrifiering av transporter.

Stockholm satsar på effektivt och utsläppsfritt transportsystem

Stockholms stad.jpg
Bild från Stockholms stad, foto: Henrik Trygg.

I samband med införandet av miljözoner i centrala Stockholm ska Stockholms stad testa lösningar i verklig miljö för ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem. Detta ska uppnås genom bland annat minskat bilresande, elektrifierade transporter och arbetsfordon, samt en mer attraktiv stadsmiljö. Staden ska testa bland annat elektrifierad entreprenad, ramavtal för fossilfria transporter, ny policy för att möjliggöra leveranser nattetid, samt en samlastningshubb.

Inriktning på uppskalning

Satsningen ska visa på möjliga radikala åtgärder som kan skalas upp och bidra till att skapa ”det nya normala” inom viktiga områden för att få omställning att hända i praktiken. Åtgärderna som testas ska kunna skalas upp i staden men också nationellt och internationellt. En nyckel blir att mobilisera och engagera viktiga aktörer som kan ta med sig lärdomar inför kommande insatser.

Vi hoppas att den här satsningen kan visa vägen och skapa nytta för samtliga städer inom Viable Cities samt även globalt.

- Vi hoppas att den här satsningen kan visa vägen och skapa nytta för samtliga städer inom Viable Cities samt även globalt. Upphandling genom beställarnätverk kan vara en nyckel för att möjliggöra detta, genom att insikter från Stockholm och Lunds arbete tas ombord i många aktörers kommande investeringar för snabbare omställning, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities.

Mer information

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 ingår sex nationella myndigheter: Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Inom Klimatkontrakt 2030 åtar myndigheterna sig bland annat att utveckla samordnade finansieringsinsatser, vilket Systemdemonstratorer är ett exempel på.

 

Frågor?

Björn Svensby Kurling

Handläggare

+46 8 473 31 48

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Statistik för sidan