Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens växtbaserade vardagsmat

Publicerad: 9 november 2021

En tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan kommer från mat. Trots att efterfrågan och utbudet av växtbaserad mat ökar är få av produkterna baserade på svensk råvara och producerade i Sverige. Nu gör Vinnova en satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror.

Satsningen görs för att få fram nya lösningar som kan bidra till att öka livsmedelssektorns konkurrenskraft och förmåga till hållbart resursutnyttjande när allt fler efterfrågar växtbaserad vardagsmat.

Nu får totalt 17 projekt finansiering från Vinnova med drygt 25 miljoner kronor. I projekten samarbetar bland andra livsmedelsföretag, branschorganisationer, kommuner och forskare. Projekten fokuserar på en bredd av svenska råvaror – flera sorters baljväxter, spannmål, hampa, alger, svamp och potatis.

- Vi har goda möjligheter att bli självförsörjande på proteinrika grödor, men idag saknas det kapacitet att i stor skala ta hand om till exempel ärtor och bönor som ska användas i mat, säger Jesper Orhammar, som är ansvarig för satsningen på Vinnova.

Några av projekten:

Utveckling av produkter och processer för livsmedel i norra Sverige

En studie för att kartlägga kompetenser och resurser för att ta tillvara befintliga råvaror och odlingsmöjligheter i norra Sverige, som trots goda odlingsförutsättningar har lägre självförsörjningsgrad på framför allt växtbaserade livsmedel än övriga landet. Det långsiktiga syftet är att stötta småskaliga producenter inom norrländsk livsmedelsindustri att utveckla och skala upp produktion ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Projektet leds av Luleå tekniska universitet.

Lokalt producerade och bearbetade favabönor

På den svenska marknaden idag är växtbaserade produkter till stor del tillverkade på importerad soja. Favabönan har hittills varit underutnyttjad inom livsmedelssektorn men intresset ökar på grund av dess höga proteinhalt och lämplighet för odling i Sverige. I detta projekt utvecklar man en process för att producera kött- och mejeriliknande varor som konsumenter gillar från närodlade favabönor. Processen täcker stegen från val av bönsort till kommersialisering av slutprodukten. Projektet leds av Havredals biodevelop AB.

Fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler

Som källa till mineraler har fullkorn en viktig och ofta underskattad plats i skiftet till mer växtbaserad kost, men fullkorn innehåller också så kallade antinutrienter som förhindrar upptaget av essentiella mineraler. Projektet avser att lösa problemet med tillgängligheten av mineraler i fullkorn av råg, havre, korn och kulturspannmål och därmed bidra till ett mineralskifte med optimerad näring från växtbaserad mat. Projektet leds av Södertälje kommun.

Se alla projekt som får finansiering här

Frågor?

Jesper Orhammar

Utlysningsansvarig

+ 468 473 3153

Camilla Sjörs

Handläggare

+ 468 473 3114

Senast uppdaterad 11 november 2021

Statistik för sidan