Pressmeddelande

AI-projekt ska möta klimatutmaningen

Publicerad: 10 november 2020

Artificiell intelligens har stor potential att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till klimatförändringar. Vinnova och Formas finansierar nu åtta projekt som ska driva på användningen av AI för att möta klimatutmaningen.

Satsningen handlar om att vidareutveckla forskningsidéer och kunskap som kan leda till att AI används för att minska utsläppen av växthusgaser, men även för att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte går att förhindra. I projekten samarbetar bland andra universitet och företag där forskning och expertis inom AI möts.

Ett exempel är ett projekt som drivs av Swerim AB där AI ska användas för förbättrad reglering av överskottsgaser vid ståltillverkning. Det ska leda till ökad användning av gaserna för fjärrvärme och därigenom bidra till minskad stödeldning av olja i kraftvärmeverk, något som minskar utsläppen av växthusgaser. 

Ett annat projekt som leds av Hushållningssällskapet Skåne ska använda AI och de stora mängder data som samlas in av modern jordbruksutrusning för att optimera grödtillväxt inom jordbruket på ett sätt som är bra för klimatet, men även för produktiviteten i jordbruket.

Ett tredje exempel är ett projekt som leds av Umeå universitet som ska stödja anpassning när det gäller folkhälsa till smittsamma sjukdomsrisker till följd av klimatförändringarna. Det görs genom att utveckla klimatbaserade algoritmer och beslutsfattande verktyg, bland annat för potentiella säsongsmässiga klimatkänsliga mönster av covid-19.

Följande projekt får finansiering med sammanlagt 50 miljoner kronor:

  • Klimat-AI-Infektion-Anpassning (CLAIRE), Umeå universitet
  • Jordbruk och AI i klimatets tjänst, Hushållningssällskapen Service AB
  • En smart digital plattform för hantering av Cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning (DiCyano), Lunds universitet
  • AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel, Mälardalens högskola
  • AI-baserad bild- och textanalys genom citizen sensing för förbättrade varningar för extremt väder och dess effekter, Linköpings universitet
  • SnowSat-en AI-strategi för effektiv vattenkraftproduktion, Uppsala universitet
  • EnVisA - Energivisualisering med artificiell intelligens, Swerim AB
  • Avancerad modellering av molnåterkopplingar och klimatförändringar med AI: Implikationer för alternativ energi, Lunds universitet

En ny omgång av utlysningen AI i klimatets tjänst planeras att öppna under 2021.

Frågor?

Thomas Bergendorff

Utlysningsansvarig

08-473 30 07

<p>Artificiell intelligens (AI) har stor potential att hj&auml;lpa oss att m&ouml;ta n&aring;gra av v&aring;r tids stora samh&auml;llsutmaningar, som att behandla kroniska sjukdomar och bek&auml;mpa klimatf&ouml;r&auml;ndringar.</p>

Senast uppdaterad 10 november 2020

Statistik för sidan