Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny satsning ska underlätta införande av AI-lösningar i offentlig verksamhet

Publicerad: 31 mars 2020

Vinnova ger nu offentlig sektor möjlighet att snabbt få AI-projekt bedömda av experter, för att underlätta införandet av nya lösningar och avlasta offentliga organisationer i den ansträngda situationen till följd av coronakrisen. Satsningen görs med stöd av AI Innovation of Sweden och SKR.

Erbjudandet riktar sig till offentliga organisationer som i närtid vill använda AI-lösningar i den egna verksamheten. De kan nu kostnadsfritt få sina AI-projekt bedömda av experter för att utvärdera potential och genomförbarhet. Organisationerna kan på så sätt agera snabbare och samtidigt säkra att lösningarna håller hög kvalitet och levererar verklig nytta för begränsade offentliga medel. 

- Inte minst kommuner och regioner står inför en väldigt ansträngd situation och har då svårt att hantera AI-baserade innovationer trots den stora nyttan. Genom denna insats hjälper vi till att kvalitetssäkra projekt, korta ledtider och bygga kompetens för att snabbt göra nytta, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova.

AI kan göra stor skillnad inom en rad offentliga verksamheter, det kan till exempel handla om beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, avancerade analyser inom socialtjänsten eller adaptiva verktyg för skolan. Men det är ofta en tidskrävande process att bedöma olika projekt.

- Vi är angelägna om att kunna hjälpa offentliga organisationer på bästa sätt i den utmaning hela samhället står inför. Vi är glada att kunna bistå med vår kunskap om AI och dess tillämpningsområden, säger Daniel Gillblad, Co-Director på AI Innovation of Sweden.

 

Frågor?

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Senast uppdaterad 13 maj 2020

Statistik för sidan