Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

105 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: 26 april 2018

3D-printad mat för äldre, DNA-analyser med högre känslighet som kan användas vid brottsutredningar och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom vården. Det är några av de projekt inom utmaningsdriven innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Inom programmet Utmaningsdriven innovation samarbetar företag, universitet och högskolor, kommuner och andra aktörer för att utveckla nya lösningar som möter viktiga samhällsutmaningar och bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Nu får 12 projekt finansiering med sammanlagt 105 miljoner kronor inom steg två och tre i programmet.

Exempel på projekt som får finansiering:

Individanpassad, 3D-printad mat för äldre som har svårt att svälja
Projektet har som innovativt koncept att placera 3D-printrar i tillverkningskök som bereder mat till äldrevård och sjukhus för automatisk produktion av nya, attraktiva konsistensanpassade livsmedel, med möjlighet att individanpassa varje måltid.

Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik
Projektet ska utveckla analysmetoder av DNA där man med ett enkelt blodprov snabbt kan få analyssvar med upp till 1000 gånger högre känslighet jämfört med dagens analyser. Något som kan användas inom bland annat cancerterapi och kriminalteknik

Smittfri vård
Vårdrelaterade infektioner är ett globalt hälsoproblem som drabbar många patienter. Projektet ska minska vårdrelaterade infektioner och minska spridning av antibiotikaresistenta bakterier genom att bryta spridningsvägar av mikrober genom exempelvis luft, utrustning, textilier, patienter och personal.

Se projekt i steg 2 
Se projekt i steg 3

 

Frågor?

Andreas Netz

Enhetschef

+46 8 473 30 86

Senast uppdaterad 26 april 2018

Statistik för sidan