Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Korta högskolekurser för specialister

Publicerad: 20 mars 2018

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för yrkesverksamma specialister.

Kurserna ska fylla kompetensbehov i arbetslivet och utvecklas tillsammans med lärosäten, näringsliv och offentlig verksamhet. Det handlar om att ta fram ett mindre antal pilotprojekt.

Maria Landgren arbetar med uppdraget på Vinnova.

Varför behövs dessa kurser?
Det finns behov av en ständig utveckling av kompetensen i arbetslivet eftersom utvecklingen går oerhört snabbt inom många områden. Att företag och andra har tillgång till rätt kompetens är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Hur kommer de att se ut?
Det kan vi inte säga ännu, men tanken är att de ska vända sig till personer som har en anställning. Vi kommer börja med att samla in synpunkter från viktiga aktörer när det gäller innehåll och utformning av kurserna.

När startar kurserna?
Vi ska genomföra pilotkurserna och rapportera till regeringen senast 31 mars 2020, så innan dess kommer de åtminstone att vara igång. Vi har redan märkt ett stort intresse från universitet och högskolor och andra aktörer att vara med i detta.

Frågor?

Maria Landgren

Senior Program Manager

+46 8 473 31 56

Senast uppdaterad 20 mars 2018

Statistik för sidan