Tillgänglighetsdesign

Vinnova har fått i uppdrag från regeringen att genomföra en särskild satsning på forskning och innovation inom tillgänglighetsdesign. Satsningen pågår mellan 2017 och 2020.

En satsning på en inkluderande stad

Satsningen ska bidra till att verksamheter, miljöer och tjänster utformas universellt så att de blir tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, kön, ålder eller bakgrund. En universell utformning innebär att man utgår från och designar med medvetenhet
om den variation som återfinns i befolkningen, vilket bör resultera i en mer inkluderande arbets- och livsmiljö. 

Satsningen ska uppmuntra till nya innovationssamarbeten mellan universitet och högskolor, offentlig sektor, näringsliv och andra relevanta aktörer. Vidare ska satsningen stödja det nationella forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande och det strategiska samverkansprogrammet Smarta städer.

Erbjudanden inom området

Vinnova har breddat årets utlysning "Innovationer för ett hållbart samhälle" till att nu även omfatta området hållbara städer. Inom det området ligger tonvikten på projekt som utifrån principen om universell utformning främjar allas tillgång till stadens kvaliteter, möjligheter och tjänster. Projekt inom det området kan exempelvis bidra till en ökad tillgänglighet och en mer inkluderande livsmiljö.

Frågor?

Om du har frågor om Vinnovas uppdrag inom tillgänglighetsdesign är du välkommen att kontakta oss. 

Gustav Malm

Handläggare

+46 8 473 30 20

gustav.malm@vinnova.se

Senast uppdaterad 30 maj 2018   |   Statistik för sidan