Uppkopplade hållbara städer

Allt fler människor bor i städer. Vi behöver möta framtidens sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar i städerna. Digitaliseringen ger nya möjligheter att utnyttja resurser och förbättra kommunikation mellan till exempel invånare och myndigheter. Invånarna står i centrum för utvecklingen. Kanske kan just du bidra.

Möjligheter för dig att bidra

I en smart stad kan invånare använda digitaliseringens möjligheter för att dela resurser. De kan samarbeta med myndigheter digitalt och bidra till utvecklingen. Kommunala verksamheter kan samarbeta med företag för ökad hållbarhet, till exempel i bostadsområden.

Smarta städer är ett svenskt styrkeområde. Vinnova erbjuder flera möjligheter för dig som vill bidra till framtidens hållbara städer.

Så arbetar Vinnova med smarta städer

Arbetet med smarta städer genomsyrar en stor del av Vinnovas verksamhet. Vi bidrar till dessa strategiska innovationsprogram med särskilt fokus på området:

  • Smart Built Environment
  • Internet of Things Sverige
  • Smart Sustainable Cities

Inom Vinnovas program för utmaningsdriven innovation är hållbara attraktiva städer en prioriterad utmaning.

Vi har också ett uppdrag av regeringen att stödja dem i arbetet med samverkansprogrammet Smarta städer.

Du som verkar inom området kan även söka finansiering från oss, även om våra erbjudanden inte är specifikt kopplade till området.

Se filmen om innovation och smarta städer

Satsningar inom smarta städer

Smart built environment vill skapa nya möjligheter baserade på digitaliserad samhällsbyggnad.

Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till en central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Erbjudanden inom uppkopplade hållbara städer

En satsning för att lösa konkreta utmaningar för storstäder genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer.