Smarta och hållbara städer

Allt fler människor bor i städer. Vi behöver möta sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar i städerna. Digitaliseringen ger nya möjligheter att utnyttja resurser och förbättra kommunikation mellan till exempel invånare och myndigheter. Invånarna står i centrum för utvecklingen. Kanske kan just du bidra.

Möjligheter för dig att bidra

I en smart stad kan invånare använda digitaliseringens möjligheter för att dela resurser. De kan samarbeta med myndigheter digitalt och bidra till utvecklingen. Kommunala verksamheter kan samarbeta med företag för ökad hållbarhet, till exempel i bostadsområden.

Smarta städer är ett svenskt styrkeområde. Vinnova erbjuder flera möjligheter för dig som vill bidra till framtidens hållbara städer.

Det här gör Vinnova inom smarta hållbara städer

<p>Vinnova är ledamot i Rådet för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig och hållbar stadsutveckling.</p>
<p>Skapar framtidens mobilitetstjänster baserade på uppkopplade, självkörande och delade fordon.</p>
<p>Stödjer innovativa produkter och produktionsmetoder för en klimatsmart transportinfrastruktur.</p>
<p>Minskar samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkortar planerings- och byggtiden, minskar byggkostnaderna och möjliggör ny affärslogik.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Med IT och digitalisering påskyndar vi omställningen till hållbara energisystem för städer.</p>

Särskilda uppdrag

Vi har också i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med det strategiska samverkansprogrammet Smarta städer och att leda den särskilda satsningen på forskning och innovation inom tillgänglighetsdesign. (Foto vä: MKB Fastighets AB)

<p>Vinnovas särskilda satsning på forskning och innovation inom tillgänglighetsdesign pågår mellan 2017 och 2020.</p>

Se filmen om innovation och smarta städer

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Sidansvarig: Thomas Bergendorff

Statistik för sidan