Smarta och hållbara städer

Allt fler människor bor i städer. Vi behöver möta sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar i städerna. Digitaliseringen ger nya möjligheter att utnyttja resurser och förbättra kommunikation mellan till exempel invånare och myndigheter. Invånarna står i centrum för utvecklingen. Kanske kan just du bidra.

Möjligheter för dig att bidra

I en smart stad kan invånare använda digitaliseringens möjligheter för att dela resurser. De kan samarbeta med myndigheter digitalt och bidra till utvecklingen. Kommunala verksamheter kan samarbeta med företag för ökad hållbarhet, till exempel i bostadsområden.

Smarta städer är ett svenskt styrkeområde. Vinnova erbjuder flera möjligheter för dig som vill bidra till framtidens hållbara städer.

Det här gör Vinnova inom smarta hållbara städer

Vinnova är ledamot i Rådet för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig och hållbar stadsutveckling.

Skapar framtidens mobilitetstjänster baserade på uppkopplade, självkörande och delade fordon.

Stödjer innovativa produkter och produktionsmetoder för en klimatsmart transportinfrastruktur.

Minskar samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkortar planerings- och byggtiden, minskar byggkostnaderna och möjliggör ny affärslogik.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Med IT och digitalisering påskyndar vi omställningen till hållbara energisystem för städer.

Särskilda uppdrag

Vi har också i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med det strategiska samverkansprogrammet Smarta städer. (Foto: MKB Fastighets AB)

Se filmen om innovation och smarta städer

Erbjudanden inom Smarta och hållbara städer

En satsning för att lösa konkreta utmaningar för storstäder genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer.

Senast uppdaterad 13 april 2018   |   Sidansvarig: Thomas Bergendorff   |   Statistik för sidan