Sverige kraftsamlar för att flytta fram positionerna inom AI

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går rasande snabbt och har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället.

Det handlar om att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom alla områden. Hur kan AI hjälpa oss i utvecklingen inom till exempel miljö och hälsa? Kan AI lösa de utmaningar vi människor inte lyckas knäcka? Vilka kunskaper behöver vi för att nå dit? Vad krävs egentligen för att AI ska bidra till att skapa det samhälle vi önskar?

Regeringen har givit Vinnova ett tydligt uppdrag att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet på AI-området.

Här samlar vi kunskap och material kring AI-utvecklingen i Sverige.

Vinnovas satsar för att accelerera innovation inom AI-området

Vinnova satsar redan idag kraftfullt på AI-området, och under 2018 investerades 100-tals miljoner i projekt där AI ingick i utvecklingsarbetet. Men vi ser ett behov av att ta ett större helhetsgrepp med tanke på att AI nu gör avtryck inom alla områden i samhället och många länder satsar stort på AI.

Sverige behöver en nationell strategi för att bättre kunna ta tillvara möljigheterna inom AI. Det krävs samordnade satsningar på bland annat utbildning, forskning och utveckling av regelverk; ett behov som bekräftas i en analys som Vinnova tagit fram på uppdrag av Regeringen.

I linje med Regeringens nationella inriktning för artificiell intelligens och baserat på Vinnovas analys av AI-området i Sverige (se rapport nedan), gör Vinnova nu ett flertal satsningar med både globala kopplingar och fokus på olika sektorer i samhället.

Vinnovas rapport: Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

AI innovation of Sweden - nationellt centrum för AI

Ett viktigt steg för utvecklingen av AI i Sverige är ett nytt centrum för forskning och innovation inom artificiell intelligens som nyligen invigts vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Detta är är den första noden i en nationellt sammanhållen struktur för forskning och innovation under namnet AI Innovation of Sweden. Vinnova är med och finansierar centret.

Utöver AI Innovation of Sweden's nod i Göteborg kommer två nya noder att öppnas inom kort. Under våren genomförs operationella förstudier för att lägga grund till hur noderna i Stockholm och Skåne ska organiseras. 

Elements of AI - grundkurs för alla

Elements of AI i Sverige är en kostnadsfri webbaserad kurs för alla som vill lära sig grunderna om artificiell intelligens.

Det handlar om att förstå vad AI är, vad som går att göra med AI och hur man kommer igång med att utveckla AI. Kursen har tagits fram av Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor och i Finland har en procent av befolkningen gått kursen.

Nu är kursen lanserad på svenska och Sverige har antagit utmaningen med målet att en lika stor andel av svenskarna ska gå kursen. Ett 50-tal företag och organisationer har redan hoppat på och antagit #aiutmaningen. Bland dem finns Skatteverket, Volvo, Academedia, SKL och ÅF. Vinnova har som mål att 30 procent av medarbetarna ska gå kursen och uppmuntrar andra arbetsgivare att också kompetensutveckla sin personal på detta sätt. 

Översättningen av kursen från finska till svenska är finansierad av Vinnova och genomförd av AI Innovation of Sweden.

Almedalen 2018: Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens?

Lyssna på Vinnovas seminarium om artificell intelligens i Almedalen 2018.

Erbjudanden om finansiering av AI-relaterade projekt

Frågor?

Har du frågor om satsningar inom artificell intelligens tveka inte att kontakta oss.

Daniel Rencrantz

Enhetschef

+46 8 473 31 84

daniel.rencrantz@vinnova.se

Senast uppdaterad 11 juni 2019   |   Statistik för sidan