Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mission Cancer och nationell implementering av EU:s missions

Digitalt fre 3 dec 2021 kl. 09:00-10:00

Vill du veta mer om Mission Cancer och vilka insatser som görs för att komma fram till hur EU:s missions kan implementeras nationellt? Välkommen till ett digitalt möte där det även finns tid för frågor och diskussion.

Vinnova välkomnar dig till ett informellt möte om EU:s Mission Cancer och om pågående insatser gällande planering och design för hur EU:s missions kan implementeras nationellt. Mötet kommer att bestå av en kort presentation, följd av gott om tid för frågor och diskussion. 

Vi kommer att diskutera vilka nästa steg och möjligheter som förväntas komma inom Mission Cancer, samt på vilket sätt Vinnova är delaktig i planering och design av möjliga sätt att implementera EU:s missions nationellt.

Vänligen observera att merparten av mötet kommer att reserveras för diskussion och frågor. Mötet kommer att hållas på svenska.

Frågor?

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 99

Senast uppdaterad 24 november 2021

Statistik för sidan