Vill du bidra till att möta välfärdens utmaningar på ett smartare sätt?

Virtuella mån 30 sep kl. 08:00 - fre 4 okt 2019 kl. 16:00

Mellan den 30 september och 4 oktober arrangerar Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans en Innovationsvecka. Veckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Har du exempel från din kommun, region eller myndighet som visar hur vi kan uppnå innovation och transformation i offentlig sektor?

Tillsammans förnyar vi det offentliga Sverige

Temat för Innovationsveckan 2019 är "att sprida och involvera". Sprida kopplar naturligt an till behovet av att nya smarta lösningar används av fler. Involvera kan exempelvis innebära medskapande med invånare, företag, akademi, civilsamhälle eller dialog inom organisationens olika funktioner och roller. Med veckan vill vi också främja och lyfta upp till diskussion vikten av innovation i offentlig sektor.

Kommuner, regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera lokala aktiviteter/webbsändningar under veckan för att visa upp för en bredare publik arbeten och innovationer, till exempel föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar eller dialogmöten.

Syftet med Innovationsveckan är att stärka offentlig sektors förmåga att möta samhällets utmaningar.

Med detta initiativ vill vi:

  • Visa upp och sprida smarta lösningar och arbetssätt till fler och i snabbare takt.
  • Stimulera till möten, samarbeten och samverkan kring utveckling och innovation.
  • Lyfta fram den kreativitet och uppfinningsrikedom som finns i det offentliga Sverige.

Innovationsveckans program skapar vi alltså tillsammans. Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som koordineras och marknadsförs av SKL och Vinnova, som också anordnar ett antal nationella, webbsända aktiviteter under veckan.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Marianne Löfgren

Kommunikatör

+46 8 473 32 29

Senast uppdaterad 4 april 2019

Statistik för sidan