Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Informationsdriven vård

Miljön och visionen ska bidra till att identifiera, stimulera, lyfta och skala upp lyckade exempel på innovativa AI-tillämpningar i hälso- och sjukvården, och skapa nationella samverkansstrukturer för att sprida AI-tillämpningar mellan vårdgivare

Svensk sjukvård måste dela och ta till sig av kunskap om hur man tar tillvara all den information som genereras inom sjukvårdssystemet för att producera effektivare och jämlikare vård. För detta krävs både nya arbetssätt och nya typer av samarbeten mellan universitetssjukhus, universitet, vårdgivare, myndigheter, industri och akademi.

Koordinator: AI Sweden (Lindholmen Science Park)

Kontakt

Johanna Bergman

AI Sweden

Tel: 073-157 05 09

johanna.bergman@ai.se

Last updated 14 September 2020

Page statistics