Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments (the eServices portal) close on Thursday 26 January at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 27 January at 8am the latest.

Rapport: Så kan vi underlätta innovation med smart policyutveckling

I slutrapporten för regeringsuppdraget om följeforskning kring policylabb hittar du slutledningar och tankar kring hur Sverige kan arbeta vidare med smart policyutveckling för att underlätta innovation.

Här finns vår slutrapport till regeringskansliet om uppdraget att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess.

Frågor?

Tobias Öhman

Programme manager

Last updated 25 March 2020

Page statistics