Sverige kraftsamlar för att flytta fram positionerna inom AI

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går rasande snabbt och har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället.

Det handlar om att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom alla områden. Hur kan AI hjälpa oss i utvecklingen inom miljö och hälsa? Kan AI lösa de samhällsutmaningar vi stå inför? Och vilka utvecklingsmiljöer och satsningar finns det inom AI i Sverige idag?

Regeringen har gett Vinnova ett tydligt uppdrag att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet på AI-området. På Vinnova pågår också ett arbete med att samla och publicera kunskap och material kring AI-utvecklingen i Sverige.

Vinnovas rapporter om artificiell intelligens

Aktuellt om våra AI-satsningar

Lyssna på Vinnovas poddavsnitt om AI

Almedalen 2018: Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens?

Lyssna på Vinnovas seminarium om artificell intelligens i Almedalen 2018.

Frågor?

Har du frågor om satsningar inom artificell intelligens tveka inte att kontakta oss.

Last updated 11 October 2019

Page statistics