Testbäddar för samhällets utmaningar:

Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Closed 13 September 2018

Med det här erbjudandet vill vi stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

The offer in brief

What can you apply for?

Stöd till genomförande av testbäddar. Projekt kan vara upp till 24 månader.

Who can apply?

Offentliga aktörer, företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, ideella aktörer och andra organisationer.

How much can you apply for?

För genomförandeprojekt finns ingen gräns för hur mycket som kan sökas per projekt. Krav finns på 50 procent egen finansiering. Budgeten är 60 miljoner kronor totalt på två år för förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

Viktiga datum

 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Vinnova vill öka möjligheterna att testa och utveckla lösningar på samhällsutmaningar i verkliga eller verklighetsnära miljöer hos offentliga aktörer. Syftet med det här erbjudandet är att bidra till sådana tester på ett säkert och effektivt sätt. Med testbädd menar Vinnova här en fysisk eller virtuell miljö hos en eller flera offentliga aktörer. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

  Målet med erbjudandet genomförandeprojekt är att skapa testbäddar hos offentliga aktörer där företag, ideella aktörer, akademi, institut eller andra aktörer kan testa sina lösningar.

  Efter genomfört projekt förväntas utökade testmöjligheter vara realiserade.

  Syftet är att finansieringen ska stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Avsikten ska vara att lära snarare än att planera och genomföra långa och dyra projekt för att uppnå den perfekta planen. Ambitionen ska genomsyra både förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

  Testerna ska ske i en verklig eller verklighetsnära miljö som tar sig an aktuella samhällsutmaningar. Där kan aktörer som företag, institut, akademi, ideella organisationer testa sina lösningar.

  Ni kan även söka

  Inom satsningen Testbäddar för samhällets utmaningar finns det just nu två olika erbjudanden att söka bidrag inom. Det ena handlar om förberedelseprojekt och det andra genomförandeprojekt.

  Klicka här för att komma till det andra erbjudandet inom satsningen.

  Vem riktar sig erbjudandet till?

  Erbjudandet riktar sig till offentliga aktörer och organisationer med offentliga uppdrag. Med det menar vi kommuner, landsting, regioner och myndigheter och även privata eller offentligt ägda organisationer som har offentliga uppdrag. Dessa kan vara vårdcentraler, friskolor, återvinningsbolag eller fastighetsbolag. Aktörer som vill öppna upp sin verksamhet för test och skapa testbäddar kallar vi för testbäddsutvecklare.

  Om det är relevant kan fler testbäddsutvecklare samverka, till exempel regionalt eller virtuellt i nätverk. Även om fokus i utlysningen ligger på att stimulera nya testbäddar kan befintliga testbäddar söka bidrag för att väsentligt utveckla sina erbjudanden eller verksamhet.

  I det här erbjudandet kan inte akademi eller institut vara testbäddsutvecklare men de är välkomna att bidra som aktörer i uppbyggnaden av testbädden.

  De aktörer som vill testa nya lösningar under verkliga eller verklighetsnära för-hållanden kan vara företag, ideella aktörer, akademi, institut eller den offentliga aktören själv. Dessa kallar vi för testare. Någon eller några av dessa aktörskate-gorier kan även ingå i uppbyggnaden av testbädden som projektparter.

  Att möta samhällets utmaningar

  Vi riktar oss till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Testbed for Digital Labelling of Archive Documents STOCKHOLMS KOMMUN SEK 1 190 000 Ongoing 2018-03657
  PreTest - a mobile test bed for prehospital care LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG SEK 2 738 069 Ongoing 2018-03649
  IoT for Social Challenges in Public Activities RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 5 740 784 Ongoing 2018-03652
  Test bed for critical sociatal services with distance-spanning technologies in peripheral regions. Storumans kommunföretag AB SEK 3 879 984 Ongoing 2018-03656
  Testbed for integrated health and social care for the vulnerable geriatric through the Norrtälje model NORRTÄLJE KOMMUN SEK 3 956 310 Ongoing 2018-03655
  Test bed cold climate for transformation to 100% renewable SKELLEFTEÅ KRAFTAKTIEBOLAG SEK 6 469 000 Ongoing 2018-03654
  Automated airport - Testsite Örnsköldsvik Luftfartsverket SEK 3 290 000 Ongoing 2018-03648
  On human for humans - a testbedd for the development of innovative surgical methods Skånes universitetssjukhus SEK 4 250 000 Ongoing 2018-03651

  Reference number 2018-02476

  Page statistics