Utmaningsdriven innovation steg 1:

Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Stängde 25 januari 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • 9 nov 2017
  9 nov 2017
 • 1 nov 2017
  Öppnar för ansökan
  1 nov 2017
 • 25 jan 2018
  Ansök senast kl 14:00
  25 jan 2018 kl 14:00
 • 3 apr 2018
  Beslut meddelas
  3 apr 2018
 • 3 apr 2018
  Projekt får starta
  3 apr 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utmaningsdriven innovation handlar om att lösa samhällsutmaningar genom innovation. Vi vill se nya lösningar utvecklas som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. De lösningar som utvecklas ska vara konkurrenskraftiga och på sikt efterfrågas på en internationell marknad.

  Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Då kan erbjudandet Utmaningsdriven innovation vara något för er.

  Finansiering i tre steg

  Programmet bygger på en trestegsmodell där de projekt som får finansiering i steg 1 sedan kan gå vidare och söka steg 2 och 3. Det ställs krav på samverkan mellan olika aktörer, där minst tre organisationer måste medverka i ansökan till steg 1. Allt behöver inte vara klart när ni söker till steg 1 men det är viktigt att ni har identifierat en samhällsutmaning och en tänkt lösning till den.

  Förankrat hos behovsägare

  Idén måste också vara förankrad hos behovsägarna, som kan vara till exempel kunder, användare, patienter, medborgare, politiker och andra viktiga kravställare.

  Kort film om erbjudandet

  Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar och tydligt bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Programmet finansierar projekt som bidrar till målen i Agenda 2030, det vill säga hållbar tillväxt genom att utveckla nya lösningar i bred samverkan. Läs mer om de 17 globala målen på den svenska webbplatsen för Agenda 2030.

  Vi söker projekt som

  • Har identifierat nyskapande lösningar på en samhällsutmaning som kräver bred samverkan
  • Kan bidra till att vi når globala målen i Agenda 2030
  • Kombinerar samhällsnytta och internationell affärspotential.
  • Resulterar i innovationer, i vid mening.
  • Bygger på samarbete mellan olika sektorer, såsom civilsamhälle, industri, akademi, och offentlig sektor.
  • Utvecklar lösningarna tillsammans med användare, kunder och andra relevanta kravställare.
  • Arbetar med att ta bort hinder som längre fram kan stoppa införandet av de lösningar som utvecklas.
  • Är jämställda, så att män och kvinnor får ta del av bidraget och i projektet på lika villkor.

  För att nå målen krävs samverkan mellan olika branscher, akademiska discipliner och samhällsfunktioner. Många projekt behöver även aktivt arbeta med att påverka faktorer som längre fram kan hindra införandet av de lösningar som utvecklas. Det kan innebära att olika beslutsnivåer får komma till tals inom sjukvården, eller organisatoriska nivåer (till exempel stat, regioner, kommuner, kvarter och medborgare) vid hållbar stadsutveckling. Samtliga projekt ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  Kan ni presentera er samhällsutmaning för någon som inte är så insatt på max 60 sekunder?

  Är ni minst tre organisationer som tillsammans kommer att söka?

  Kommer ni att involvera kunder, användare och andra viktiga kravställare innan ansöker (exempelvis medborgare eller patienter)?

  Tar ni ett helhetsgrepp kring samhällsutmaningen?

  Har ni en ambition att påverka samhället på bred front?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Till ansökan behöver ni bifoga ett dokument, i valfritt format, på max en sida som visualiserar projektets effektlogik. Försök i möjligaste mån att presentera konkreta och mätbara mål på kort och lång sikt.

  Mallar och tips

  För er som ska söka finansiering inom Utmaningsdriven innovation har vi samlat mallar och dokument som hjälp inför ansökan.

  Mallar för ansökan inom Utmaningsdriven innovation 

  Här nedan hittar ni också programbeskrivningen, utlysningstexten på engelska och ett dokument för tips inför er ansökan. 

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Läs mer om utmaningsdriven innovation

  Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.