Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

System-av-system för mobilitet i städer - FFI

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) är en fyraårig strategisk satsning inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som startade 2018. Satsningen syftar till att utveckla nya koncept baserade på att oberoende system samarbetar. Här listas alla ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Varför system-av-system?

Med system-av-system menar vi att olika oberoende system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom system-av-system.

Bakgrunden till satsningen och dess syfte finns beskrivet i programbeskrivningen.

Läs programbeskrivningen

Senast uppdaterad 7 november 2023

Diarienummer 2018-00136

Statistik för sidan