System-av-system för mobilitet i städer - FFI

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) är en fyraårig strategisk satsning inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som startade 2018. Satsningen syftar till att utveckla nya koncept baserade på att oberoende system samarbetar. Här listas alla ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Varför system-av-system?

Med system-av-system menar vi att olika oberoende system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom system-av-system.

Bakgrunden till satsningen och dess syfte finns beskrivet i programbeskrivningen.

Öppna ansökningstillfällen

17 dagar kvar
Stänger om 17 dagar

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) - våren 2019

Stänger om 17 dagar

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla och validera framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Med system-av-system menar vi att olika system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande.

Senast uppdaterad 23 maj 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-00136