System-av-system för mobilitet i städer - FFI

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) är en fyraårig strategisk satsning inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som startade 2018. Satsningen syftar till att utveckla nya koncept baserade på att oberoende system samarbetar. Här listas alla ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Varför system-av-system?

Med system-av-system menar vi att olika oberoende system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom system-av-system.

Bakgrunden till satsningen och dess syfte finns beskrivet i programbeskrivningen.

Öppna ansökningstillfällen

3 månader kvar
Stänger om 3 månader

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) - våren 2019

Stänger om 3 månader

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla och validera framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Med system-av-system menar vi att olika system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till september 2019

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) - hösten 2019

Planerad till september 2019

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla och validera framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Med system-av-system menar vi att olika system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande.

Senast uppdaterad 1 mars 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-00136