Strategiska innovationsprogrammet SWElife

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science. För att möta samhällsutmaningen att förbättra folkhälsan i Sverige, vill SWElife med denna utlysning stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer.

Innovation och samverkan inom life science

Swelife skapar förutsättningar för innovation och samverkan inom life science – från idé till samhällsnytta. Tillsammans med näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården arbetar vi nationellt för att optimera användningen av befintlig expertis och infrastruktur. Vi identifierar brister och behov inom life science-ekosystemet och initierar därefter strategiska samverkansprojekt men också öppna utlysningar.

Våra mål

Alla våra aktiviteter driver förändring av kultur och struktur mot våra långsiktiga mål:

  • Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat
  • Hälso- och sjukvården har infört och använder fler värdeskapande innovationer
  • Nationellt nyttjande av kompetens och resurser
  • Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig
  • Forskning och utveckling inom life science ökar i Sverige

Kontakt

Peter Nordström

Programchef

+46 705-191 220

peter.nordstrom@swelife.se

Gunnar Sandberg

Handläggare

+46 8 454 64 45

gunnar.sandberg@vinnova.se

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 september 2016

SWElife: Diabetes

Stängde 15 september 2016

SWElife utlysning inom diabetes 2016

Stängd
Stängde 2 februari 2016

SWElife: Kroniska sjukdomar

Stängde 2 februari 2016

SWElife utlysning kroniska sjukdomar våren 2016

Liknande utlysningar

Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet, avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.
Senast uppdaterad 14 september 2018 Sidansvarig: Frida Lundmark Statistik för sidan Diarienummer 2015-06711