Strategiska innovationsprogrammet SWElife

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science. För att möta samhällsutmaningen att förbättra folkhälsan i Sverige, vill SWElife med denna utlysning stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer.

Swelife stärker life science och förbättrar folkhälsan

Swelife arbetar långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälso- och sjukvård i världsklass. Vi arbetar också för en life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad.

 

Alla som bor i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa. När vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling. För att nå detta är det viktigt att

  • mer resurser läggs på förebyggande hälsoarbete
  • fragmenteringen inom life science i Sverige minskar
  • hälsodata används effektivare.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som är finansierat av Vinnova och av programmets parter.

Kontakt

Peter Nordström

Programchef

+46 705-191 220

Frida Lundmark

Handläggare

+46 8 473 30 74

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 september 2016

SWElife: Diabetes

Stängde 15 september 2016

SWElife utlysning inom diabetes 2016

Stängd
Stängde 2 februari 2016

SWElife: Kroniska sjukdomar

Stängde 2 februari 2016

SWElife utlysning kroniska sjukdomar våren 2016

Mer om Swelife

Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet, avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad 19 december 2019

Sidansvarig: Frida Lundmark

Diarienummer 2015-06711

Statistik för sidan