Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Stängde 14 februari 2018

I det här erbjudandet finansierar vi innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar. Vi efterfrågar projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsstruktur och även projekt som utvecklar metoder för klimatneutral infrastruktur.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som i samverkan vill utveckla nya innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 36 miljoner.

Genomförbarhetsstudier kan söka 0,3 miljoner kronor.

Forsknings- och innovationsprojekt kan söka i två olika nivåer beroende på projektkonsortiets utformning: Två parter kan söka 1 miljon kronor. Fler än två parter har ingen beloppsgräns.

Bidrag ges med högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Vilka projekt kan få finansiering?

  Erbjudandet riktar sig till företag, institut, universitet och högskolor samt andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

  Ni kan söka finansiering för två typer av projekt: Genomförbarhetsstudier och Forsknings- och innovationsprojekt.

  Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 avser att stödja utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Projekten kan omfatta en rad olika områden, till exempel konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Vi efterfrågar bland annat projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur och även utvecklingen av metoder för klimatneutral infrastruktur.

  Förväntade resultat med erbjudandet

  Med den här utlysningen förväntar vi oss framför allt följande resultat:

  • Innovativa tekniska lösningar och metoder inom InfraSweden2030:s olika fokusområden
  • Effektivare verktyg för planering, upphandling, produktion, tillståndsbedömning och/eller uppföljning av transportinfrastruktur
  • Effektivare metoder för att föryngra och förlänga livslängden av transportinfrastruktur
  • Förslag till anpassning av regelverk eller standarder inom berörda områden
  • Utveckling och/eller demonstration av innovativa processer, verktyg och modeller för effektiv planering, produktion eller uppföljning
  • Ny kunskap om optimal samverkan mellan olika aktörer inom transportinfrastruktur
  • Vidareutveckling av tekniska lösningar, modeller/verktyg och produktionsmetoder
  • Hållbara konstruktionslösningar ur ett livscykelperspektiv
  • Innovativa och funktionella material och byggmetoder för att designa smart och grön transportinfrastruktur

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-04657

  Statistik för sidan