Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Stängde 14 februari 2018

I det här erbjudandet finansierar vi innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar. Vi efterfrågar projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsstruktur och även projekt som utvecklar metoder för klimatneutral infrastruktur.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som i samverkan vill utveckla nya innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur

treklover2

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 36 miljoner.

Genomförbarhetsstudier kan söka 0,3 miljoner kronor.

Forsknings- och innovationsprojekt kan söka i två olika nivåer beroende på projektkonsortiets utformning: Två parter kan söka 1 miljon kronor. Fler än två parter har ingen beloppsgräns.

Bidrag ges med högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 6 nov 2017
  Öppnar för ansökan
  6 nov 2017
 • 14 feb 2018
  Ansök senast kl 14:00
  14 feb 2018 kl 14:00
 • 17 apr 2018
  Beslut meddelas
  17 apr 2018
 • 18 apr 2018
  Projekt får starta
  18 apr 2018
 • Vilka projekt kan få finansiering?

  Erbjudandet riktar sig till företag, institut, universitet och högskolor samt andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

  Ni kan söka finansiering för två typer av projekt: Genomförbarhetsstudier och Forsknings- och innovationsprojekt.

  Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 avser att stödja utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Projekten kan omfatta en rad olika områden, till exempel konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Vi efterfrågar bland annat projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur och även utvecklingen av metoder för klimatneutral infrastruktur.

  Förväntade resultat med erbjudandet

  Med den här utlysningen förväntar vi oss framför allt följande resultat:

  • Innovativa tekniska lösningar och metoder inom InfraSweden2030:s olika fokusområden
  • Effektivare verktyg för planering, upphandling, produktion, tillståndsbedömning och/eller uppföljning av transportinfrastruktur
  • Effektivare metoder för att föryngra och förlänga livslängden av transportinfrastruktur
  • Förslag till anpassning av regelverk eller standarder inom berörda områden
  • Utveckling och/eller demonstration av innovativa processer, verktyg och modeller för effektiv planering, produktion eller uppföljning
  • Ny kunskap om optimal samverkan mellan olika aktörer inom transportinfrastruktur
  • Vidareutveckling av tekniska lösningar, modeller/verktyg och produktionsmetoder
  • Hållbara konstruktionslösningar ur ett livscykelperspektiv
  • Innovativa och funktionella material och byggmetoder för att designa smart och grön transportinfrastruktur

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  InfraSweden 2030 - Projektbeskrivning - mall (docx, 77 kB) InfraSweden 2030 - CV-mall (docx, 78 kB) InfraSweden 2030 - projektreferat - mall (docx, 78 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  programkontoret@infrasweden2030.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  lejla.cengic@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling Swerea KIMAB AB 2 000 000 kr Pågående 2018-00672
  Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt STOCKHOLMS KOMMUN 300 000 kr Avslutat 2018-00664
  Hållbar branschutveckling genom innovativ upphandlingsstrategi Luleå tekniska universitet 800 000 kr Pågående 2018-00658
  Modellering korrosion i nya typer av betong Swerea KIMAB AB 287 530 kr Avslutat 2018-00656
  Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 030 000 kr Pågående 2018-00652
  Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner Statens väg- och transportforskningsinstitut 300 000 kr Pågående 2018-00646
  Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår REPLAY TRACKOPTIC SWEDEN AB 300 000 kr Pågående 2018-00636
  Automatiserad vägdrift RISE Research Institutes of Sweden AB 8 005 000 kr Pågående 2018-00633
  Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon RISE Research Institutes of Sweden AB 299 960 kr Avslutat 2018-00628
  Karlstadslake på Klass1-3 vägar SKANSKA ASFALT OCH BETONG AB 145 000 kr Avslutat 2018-00624
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04657