Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

Det är akut brist på kvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft i den svenska tillverkningsindustrin. Nu sätter Produktion2030 människan i centrum och erbjuder projektstöd för att skapa framtidens arbete. Människans förmågor ska förstärkas med hjälp av teknik för att göra jobben i industrin ännu mer attraktiva, produktiva och socialt hållbara. Anställda bör även få tillgång till nya verktyg för att minska industrins klimatpåverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt inom Produktion2030:s industriella utmaningsområden med inriktning mot klimatmässig och social hållbarhet och fokus på kvalificerad arbetskraft inom tillverkningsindustrin

Vem kan söka?

Högskolor, universitet och forskningsinstitut i samarbete med minst tre företag. Konstellationen ska ha minimum fem parter.

Hur mycket kan ni söka?

Max 5 miljoner kronor kan sökas för tre år med en stödnivå på högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 377 93 75

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 308 88 38

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 79

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 57

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00216

  Statistik för sidan