Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation:

Hypotesprövning steg 1 - 2018

Stängde 27 september 2018

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt

treklover2

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Viktiga datum

 • 1 jun 2018
  Öppnar för ansökan
  1 jun 2018
 • 27 sep 2018
  Ansök senast kl 14:00
  27 sep 2018 kl 14:00
 • 6 nov 2018
  Beslut meddelas
  6 nov 2018
 • 6 nov 2018
  Projekt får starta
  6 nov 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

  Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

  Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektreferat BioInnovation mall (docx, 867 kB) Projektbeskrivning Hypotesprövning steg 1 - mall (docx, 880 kB) CV-bilaga mall (docx, 867 kB) Projektreferat BioInnovation mall (docx, 867 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 13

  anders.holmgren@vinnova.se

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  anna.wiberg@bioinnovation.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Helt ligninbaserade kolfiberkompositer RISE INNVENTIA AB 500 000 kr Pågående 2018-04010
  Trägrund RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04009
  BioPitch STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND 500 000 kr Pågående 2018-04008
  Förädling av biokol för en effektivare användning som jordförbättrare i urban förorenad mark PAMOJA CLEANTECH AB 497 000 kr Pågående 2018-04005
  PhatherTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers Bioextrax AB 431 000 kr Pågående 2018-04004
  Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering Holmen Aktiebolag 500 000 kr Pågående 2018-04000
  Streamateria Virtual Gateway GURINGO AB 199 000 kr Pågående 2018-03999
  Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror NYNAS AB (PUBL) 402 000 kr Pågående 2018-03998
  Biobaseradbarriär för att ersätta aluminium Iggesund Paperboard Aktiebolag 500 000 kr Pågående 2018-03997
  Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler Luleå tekniska universitet 300 000 kr Pågående 2018-03995
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02080