Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation:

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Stängde 14 juni 2018

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som utvecklar möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som vill utveckla möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Erbjudandet fokuserar på teknologier som kan ta biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. 

treklover2

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Minst tre parter varav två företag.
Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men projekt med enbart svenska aktörer är också välkomna.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Svenska parter kan få max 6 miljoner kronor. Budgeten för finansieringen av finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2 miljoner Euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Viktiga datum

 • 20 mar 2018
  Öppnar för ansökan
  20 mar 2018
 • 14 jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  14 jun 2018 kl 14:00
 • 21 sep 2018
  Beslut meddelas
  21 sep 2018
 • 21 sep 2018
  Projekt får starta
  21 sep 2018
 • Tipsa era kollegor i Finland

  Samarbetar ni med kollegor i Finland i detta projekt? Projektaktörer från Finland ansöker om bidrag via Business Finland. 

  Tipsa era kollegor i Finland om hur de söker bidrag för deltagande i projektet.

  Vad handlar erbjudandet om?

  Det anses idag finnas en stor mängd resultat och demonstrationer av biobaserade lösningar som producerats i labbskala och som visar upp stor potential. Tekniska processer för realisering av dessa saknas dock i stor utsträckning och finansiering för processutveckling har saknats. Samtidigt behöver marknadsaktörer ta en mer aktiv roll i denna utveckling för att öka farten i kommersialiseringen av forskningsresultat.

  Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill i denna utlysning stötta utveckling av möjliggörande processteg. Dessa förväntas låsa upp nya möjligheter för

  • Användning av råvara och energi
  • Tillverkning av nya material och kemikalier
  • Tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper
  • Nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar, inkluderande frågor om cirkularitet, hållbarhet och kundbehov

  Syftet med denna tematiska utlysning är att erbjuda företag och forskningsorganisationer möjlighet till gemensam utveckling av processteg som på ett eller annat sätt är avgörande för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential.

  Målet är uppskalning av spännande lösningar från TRL 3-4 till TRL 5-7 och att därmed ta dem från labbskala till pilot eller demo.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i Vinnovas intressentportal och/eller Business Finlands ansökningsportal. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. I utlysningstexten, som publiceras här när utlysningen öppnar, finns detaljerad information om bedömningskriterier och formella krav. Ni bör läsa den noga.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  anna.wiberg@bioinnovation.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, data drivna modeller och beslut Luleå tekniska universitet 5 189 700 kr Pågående 2018-02749
  NordicBio - Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter Innovatum AB 1 150 000 kr Pågående 2018-02748
  MiniRefine - Demonstration of New Biotransport Fuel Manufacturing Processes RISE Research Institutes of Sweden AB 5 678 000 kr Pågående 2018-02747
  Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll SwePharm AB 1 909 000 kr Pågående 2018-02745
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05559