Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material:

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Stängde 4 juni 2019

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material. Projekten ska ur ett värdekedjeperspektiv beakta vilka krav som ställs på de olika stegen i förädlingskedjan för att säkerställa avsedd prestanda hos slutanvändare. Detta är utlysning nummer 12 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av exempelvis företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Projektgruppen ska innehålla minst två svenska företag som kommer från olika steg i samma värdekedja. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten men kan inte få bidrag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns men bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens budget är 24 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 7 mar 2019
  Öppnar för ansökan
  7 mar 2019
 • 4 jun 2019
  Ansök senast kl 14:00
  4 jun 2019 kl 14:00
 • 3 okt 2019
  Beslut meddelas
  3 okt 2019
 • 10 okt 2019
  Projekt får starta
  10 okt 2019
 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gert Nilson

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 05

  gert.nilson@jernkontoret.se

  Anna Ponzio

  Kontaktperson vid programkontoret för Metalliska material: utlysningens inriktning och innehåll

  46 8 679 17 09

  anna.ponzio@jernkontoret.se

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 31 88

  anders.maren@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01172