Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt :

Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Stängde 25 april 2019

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt där man i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

treklover2

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor. Forsknings och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 1 feb 2019
  Öppnar för ansökan
  1 feb 2019
 • 25 apr 2019
  Ansök senast kl 14:00
  25 apr 2019 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt avser att finansiera projekt som leder till att ny branschöverskridande kunskap genereras i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens. Målet är att snabbt få ut ny lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

  Finansiering kan sökas för två typer av projekt:

  1. Genomförbarhetsstudier är kortare projekt på högst 12 månader vilka syftar till att utveckla radikalt nytänkande idéer till lättviktslösningar. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas och hur idén kan utvecklas till ett framtida Forsknings och Innovationsprojekt.
  2. Forsknings- och innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

  Mål för projekten

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 procent av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

  • minst 20 procent lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • minst 20 procent viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson Swerea

  46 70 780 60 52

  cecilia.ramberg@swerea.se

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  claes.deserves@vinnova.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04883