Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt :

Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Stängde 25 april 2019

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt där man i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor. Forsknings och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt avser att finansiera projekt som leder till att ny branschöverskridande kunskap genereras i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens. Målet är att snabbt få ut ny lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

  Finansiering kan sökas för två typer av projekt:

  1. Genomförbarhetsstudier är kortare projekt på högst 12 månader vilka syftar till att utveckla radikalt nytänkande idéer till lättviktslösningar. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas och hur idén kan utvecklas till ett framtida Forsknings och Innovationsprojekt.
  2. Forsknings- och innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

  Mål för projekten

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 procent av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

  • minst 20 procent lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • minst 20 procent viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson Swerea

  46 70 780 60 52

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Induktiv efterhärdning av snabbhärdande komposit för eliminering av restspänningar och formförändringar Luleå tekniska universitet 800 000 kr Pågående 2019-02627
  Generisk partikelmodell för FEM kopplad till Calphad-metoden för ingående data KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 799 627 kr Pågående 2019-02618
  YMPMAT - Filler metal with nanoparticles for welding of aluminium-alloys Swerim AB 800 000 kr Pågående 2019-02608
  Lättare genom ytskydd RISE SICOMP AB 3 550 000 kr Pågående 2019-02623
  Grafenbaserad lättviktiksmaterial för kylning av elektronik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 800 000 kr Pågående 2019-02619
  Tribologi i varmformning av aluminium RISE IVF AB 2 900 000 kr Pågående 2019-02621
  Metalldeponering med additiv tillverkning - METTHRAM Högskolan Väst 4 799 221 kr Pågående 2019-02638
  Ultraljudassisterad bearbetning av avancerade aluminiumlegeringar Högskolan Väst 800 000 kr Pågående 2019-02637
  Transmissionskomponenter för elektrifierade drivlinor (TED) RISE IVF AB 5 400 000 kr Pågående 2019-02630
  Hållbara, lättare och underhållsfria brobalkar för stärkt svensk infrastruktur Swerim AB 3 788 960 kr Pågående 2019-02601
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04883