Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Här nedan hittar ni aktuella erbjudanden inom programmet.

Öppna ansökningstillfällen

9 veckor kvar
Stänger om 9 veckor

RE:Source: verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Stänger om 9 veckor

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

9 veckor kvar
Stänger om 9 veckor

RE:Source: styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Stänger om 9 veckor

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 6 februari 2018

RE:Source: Idéprojekt för kraftigt minskade avfallsmängder

Stängde 6 februari 2018

Finansiering av idéprojekt som kan bidra till kraftigt minskade avfallsmängder i samhälle och näringsliv

Stängd
Stängde 6 februari 2018

RE:Source: Innovationer för hållbar materialanvändning

Stängde 6 februari 2018

Finansiering för projekt som bidrar till hållbar materialanvändning. RE:Source riktar sig särskilt till projekt som minskar avfallsmängderna eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Senast uppdaterad 24 maj 2018   |   Statistik för sidan