Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Här nedan hittar ni aktuella erbjudanden inom programmet.

Öppna ansökningstillfällen

7 dagar kvar
Stänger om 7 dagar

RE:Source - verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Stänger om 7 dagar

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

7 dagar kvar
Stänger om 7 dagar

RE:Source - styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Stänger om 7 dagar

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

RE:Source - utveckla hållbar användning av plast

Stänger om 5 veckor

I det här erbjudandet kan ni söka bidrag för att vidareutveckla systemlösningar som gör det möjligt att använda plast på ett hållbart sätt i samhället.

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

RE:Source - demonstrationsprojekt

Stänger om 5 veckor

Stöd för att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 6 februari 2018

RE:Source: Idéprojekt för kraftigt minskade avfallsmängder

Stängde 6 februari 2018

Finansiering av idéprojekt som kan bidra till kraftigt minskade avfallsmängder i samhälle och näringsliv

Stängd
Stängde 6 februari 2018

RE:Source: Innovationer för hållbar materialanvändning

Stängde 6 februari 2018

Finansiering för projekt som bidrar till hållbar materialanvändning. RE:Source riktar sig särskilt till projekt som minskar avfallsmängderna eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Senast uppdaterad 24 maj 2018   |   Statistik för sidan