Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Här nedan hittar ni aktuella erbjudanden inom programmet.

Öppna ansökningstillfällen

12 dagar kvar
Stänger om 12 dagar

RE:Source - bidra till cirkulär användning av lättviktsmaterial

Stänger om 12 dagar

Nu kan du söka stöd för genomförbarhetsstudier av lösningar inom cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial. Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser cirka 5 miljoner kronor.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 28 januari 2020

RE:source - utveckla lösningar för hållbar användning av plast

Stängde 28 januari 2020

Stöd för projekt som utvecklar lösningar med stor potential att bidra till hållbar användning av plast - inom innovationsprogrammet RE:Source.

Stängd
Stängde 25 september 2018

RE:Source - demonstrationsprojekt

Stängde 25 september 2018

Stöd för att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri.

Stängd
Stängde 25 september 2018

RE:Source - utveckla hållbar användning av plast

Stängde 25 september 2018

Bidrag för att vidareutveckla systemlösningar som gör det möjligt att använda plast på ett hållbart sätt i samhället.

Stängd
Stängde 29 augusti 2018

RE:Source - styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Stängde 29 augusti 2018

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Stängd
Stängde 29 augusti 2018

RE:Source - verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Stängde 29 augusti 2018

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Stängd
Stängde 6 februari 2018

RE:Source: Idéprojekt för kraftigt minskade avfallsmängder

Stängde 6 februari 2018

Finansiering av idéprojekt som kan bidra till kraftigt minskade avfallsmängder i samhälle och näringsliv

Stängd
Stängde 6 februari 2018

RE:Source: Innovationer för hållbar materialanvändning

Stängde 6 februari 2018

Finansiering för projekt som bidrar till hållbar materialanvändning. RE:Source riktar sig särskilt till projekt som minskar avfallsmängderna eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Senast uppdaterad 2 juni 2020

Diarienummer 2017-05301

Statistik för sidan