Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7 :

NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Stängde 29 september 2017

Är du forskare eller har ett företag med verksamhet i Sverige? Då kan ni söka finansiering för forskningsprojekt inom flygteknik. Forskningsprojekten kan vara upp till fem år, ska koordineras av industrin och bedrivas i samverkan med akademin. Forskningsprogrammet finansieras av Vinnova och Försvarsmakten i samverkan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forskningsprojekt inom flygteknik.

treklover2

Vem kan söka?

Företag med verksamhet i Sverige tillsammans med svenska forskningsinstitut, universitet och högskolor.
Bidraget går till de akademiska parterna, institut och små och medelstora företag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Minst 2 miljoner kronor under högst 5 år. Det medverkande företaget ska bidra med minst samma belopp i form av egna resurser.

Viktiga datum

 • 2 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  2 jun 2017
 • 29 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  29 sep 2017 kl 14:00
 • 1 nov 2017
  Projekt får starta
  1 nov 2017
 • 10 nov 2017
  Beslut meddelas
  10 nov 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet finansierar behovsmotiverade forskningsprojekt med lägre TRL-nivåer
  (Technology Readiness Level).

  Projekten ska koordineras av industrin, och vara inom forskningsområdena grundläggande flygteknik, helhetsförmåga och konceptstudier, integrerad struktur, intelligenta system och sensorer eller framdrivningsteknik.

  Det övergripande syftet med utlysningen är att bidra till:

  • Tillväxt och fler arbetstillfällen
  • Teknologispridning till andra sektorer
  • Industriell förnyelse
  • Grönare, säkrare och effektivare flygtrafik
  • Stärkt militär förmåga

  Projekten kan ingå i forskningskluster

  Projekten vi finansierar kan ingå i nya eller befintliga forskningskluster. Klustren är tänkta att främst byggas upp av doktorandprojekt där forskaren ska disputera inom något av forskningsområdena, men klustren kan även innehålla postdoc-projekt och examensarbeten.

  Målet med klustren är att öka relevansen och kvaliteten inom forskningsprogrammet. De ska också öka förståelsen inom projektet för var i innovationskedjan de befinner sig och hur de på bästa sätt kan bidra till att teknologin utvecklas och mognar i kommande forsknings- och utvecklingsprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Utlysningen finansierar samarbeten mellan forskare och företag som är verksamma i Sverige. Deltagare kan vara stora företag, små och medelstora företag och svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

  Projekten ska bidra till programmets effektmål, och ska handla om något av följande områden:

  • Grundläggande flygteknik
  • Helhetsförmåga och konceptstudier
  • Integrerad struktur
  • Intelligenta system i flygplan och på marken
  • Framdrivning

  Projektet kan även genomföras i internationell samverkan med utländska projekt och aktörer, exempelvis projekt inom ramen för EUREKA, Clean Sky, EU:s ramprogram och GARTEUR.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Anders Blom

  Inriktning och innehållsansvarig, Innovair

  08-555 031 60

  anders.blom@innovair.org

  Mats-Olof Olsson

  Inriktning och innehållsansvarig, FMV

  08-782 48 84

  mats-olof.olsson@fmv.se

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08-473 31 63

  sanna.edlund@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  S2TEP System-of-systems tradespace exploration SAAB Aktiebolag 5 000 000 kr Pågående 2017-04838
  Artificial Wingman and Co-pilot SAAB Aktiebolag 5 000 000 kr Pågående 2017-04875
  Tillverkningssimulering av högtemperaturkompositer GKN AEROSPACE SWEDEN AB 5 000 000 kr Pågående 2017-04873
  Kompakt och högpresterande SAR i autonoma flygfarkoster SAAB Aktiebolag 4 000 000 kr Pågående 2017-04872
  Arkitektur för radar med hög uteffekt SAAB Aktiebolag 3 000 000 kr Pågående 2017-04869
  Sekundärflödesvärmeväxlare för Förbättring av Flygmotorers Verkningsgrad GKN AEROSPACE SWEDEN AB 1 000 000 kr Pågående 2017-04868
  Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter GKN AEROSPACE SWEDEN AB 3 050 000 kr Pågående 2017-04866
  Prestanda för Turbofläkt Integrerad i Flygplan GKN AEROSPACE SWEDEN AB 6 904 000 kr Pågående 2017-04865
  Passiv och multistatisk radar SAAB Aktiebolag 3 986 000 kr Pågående 2017-04864
  Termo-mekanisk formning av nickel-baserade superlegeringar (TherMechPro) GKN AEROSPACE SWEDEN AB 7 435 298 kr Pågående 2017-04863
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02942