Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt:

Medtech4Health: Medicintekniska samverkansprojekt - 2018

Stängde 20 september 2018

Med det här erbjudandet vill programmet Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras. Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården eller omsorgen.

treklover2

Vem kan söka?

Samverkansprojekt där minst två olika aktörer deltar. Parterna kan vara företag (små, medelstora eller större företag), universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

För utlysningen finns 16 miljoner kronor avsatt under 2 år för de projekt som beviljas finansiering. Detta beräknas fördelas på cirka 10 projekt. Stödnivån är max 50 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • 21 jun 2018
  Öppnar för ansökan
  21 jun 2018
 • 20 sep 2018
  Ansök senast kl 14:00
  20 sep 2018 kl 14:00
 • 15 nov 2018
  Beslut meddelas
  15 nov 2018
 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall - Medicintekniska samverkansprojekt 2018 (doc, 168 kB) CV-mall (doc, 214 kB) TRL-trappa (pdf, 213 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Kontaktpersoner angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  08-473 30 91

  pontus.vonbahr@vinnova.se

  Cecilia Persson

  Kontaktpersoner angående utlysningens inritning och innehåll

  018-471 79 11

  cecilia.persson@medtech4health.se

  Frida Lindberg

  Kontaktpersoner angående utlysningens inritning och innehåll

  08-790 96 13

  frida.lindberg@medtech4health.se

  Cecilia Persson

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning oc innehåll

  018-471 79 11

  cecilia.persson@medtech4health.se

  Pontus von Bahr

  Kontaktperson angående bedömningsprocess samt juridiska och administrativa frågor

  08-473 3091

  pontus.vonbahr@vinnova.se

  Frida Lindberg

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning oc innehåll

  07-790 96 13

  frida.lindberg@medtech4health.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Digitalt interventionsprogram för minne- & stresspatienter i primärvården för träning efter kognitiv screening Mindmore AB 1 260 000 kr Pågående 2018-03901
  Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel Göteborgs Universitet 0 kr Avslutat 2018-03900
  SpeClean a new universal sample treatment technology for point of care diagnostics Biopromic AB 1 450 005 kr Pågående 2018-03896
  Klinisk utvärdering av ett nytt Ultra-snabbt Antibiotikakänslighetstest för Blodinfektioner. Astrego Diagnostics AB 1 671 000 kr Pågående 2018-03890
  Ett nytt kapillärt egenprovtagnings-kit för dosbestämning av läkemedel i blod Adduct Analys AB 1 390 000 kr Pågående 2018-03882
  Development of an innovative compression sleeve for breast cancer-related arm lymphoedema PRESSCISE AB 940 000 kr Pågående 2018-03866
  Ingen ska ha hepatit C HEALTH SOLUTIONS SVENSKA AB 1 189 350 kr Pågående 2018-03863
  Ny process för införande av medicinteknisk behandlingsmetod på spasticitetsmottagning Inerventions AB, Danderyd 1 644 280 kr Pågående 2018-03880
  Införande av digital behandlingsplattform för diabetes i vårdmiljön Vårdinnovation Sverige AB 1 462 500 kr Pågående 2018-03878
  Organisk jonpump för perifier smärtlindring Linköpings universitet 2 000 000 kr Pågående 2018-03868
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02352