Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag:

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2019

Stänger om 8 dagar

Erbjudandet ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt. I det här erbjudandet kan ni söka vid flera olika tidpunkter. Det innebär att ni kan få beslut innan utlysningen stänger.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Bidrag för att anlita en extern kompetens för att utveckla eller kommersialisera en nyskapande idé inom medicinteknik och förstärka det sökande företagets kompetens inom ett definierat område. 

Vem kan söka?

Mikro-, små och medelstort företag (SMF) kan söka.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 200 000 kronor.

Viktiga datum

Ni kan söka vid flera olika tidpunkter i detta erbjudande. Det innebär att ni kan få beslut innan utlysningen stänger. För den här utlysningen samlar vi vid flera tillfällen ihop alla ansökningar som kommit in, och gör en bedömning en gång i månaden (med undantag för juli) tills utlysningen stänger. Här ser nedan ser du de ansökningstillfällen som ligger närmast i tiden.

 • Så här ansökar ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Henrik Mindedal

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll.

  070‐888 84 45

  Pontus von Bahr

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor, Vinnova.

  08- 473 30 91

  Anna Tegnesjö

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor, Vinnova.

  08-473 31 62

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Certification of HypoCath MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) 200 000 kr Avslutat 2019-02218
  Förstärkning inom marknadsföring och försäljning Opatus Opatus AB 200 000 kr Pågående 2019-04412
  Utveckling av PressCise internationaliseringsstrategi PRESSCISE AB 200 000 kr Avslutat 2019-01551
  Mjukt bencement för benskört ben - CE ansökan Inossia AB 200 000 kr Avslutat 2019-02217
  System för decentraliserad arytmiutredning för primärvården. Zenicor Medical Systems AB 200 000 kr Pågående 2019-04411
  Helen - Medicinsk kommunikationsverktyg för en jämlik hälso- och sjukvård Worldish AB 200 000 kr Pågående 2019-02917
  Mollii 2.0 Inerventions AB, Danderyd 200 000 kr Avslutat 2019-02664
  Modellbaserad hälsoekonomisk analys av värdet av kirurgisk symaskin Suturion AB 116 000 kr Pågående 2019-02919
  Mindmore: Regulatorisk expertis Mindmore AB 200 000 kr Pågående 2019-04805
  SURIKAT Support och Utbildning inom Regulatoriskt och Kliniskt Arbete GPX MEDICAL AB 200 000 kr Pågående 2019-04413
  Statistik för sidan Diarienummer 2019-00775