Kunskapssatsningar för industrins digitalisering:

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Stängde 1 februari 2018

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kunskapsspridningsprojekt som genomförs under 2018.

Vem kan söka?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för hela utlysningen är 10 miljoner kronor. Det finns ingen övre gräns för hur mycket ett projekt kan söka.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här är ett erbjudande till aktörer som vill sprida kunskap för att öka tempot för digitaliseringen av den svenska industrin. Utlysningens mål är att på bred front öka kunskapen om digitala lösningar och deras tillämpningar i industrin.

  Kunskapen ska vara användbar för industriverksamheter och i huvudsak baseras på befintliga underlag. Med detta avses resultat från tidigare forskning eller andra studier (sökandens egna eller andras). Det kan även innebär underlag uppbyggda på praktiska erfarenheter eller professionell expertis.

  Projekten ska arbeta för att nå ut till många och åstadkomma väsentlig nytta för produkt- och processägare i industrin eller andra som arbetar med industrins utveckling.

  Med denna satsning vill vi bidra till:

  • Ökad kunskap om artificiell intelligens för tillämpning i industrin
  • Ökad kunskap om avancerad människa-maskin interaktion och samarbete med robotar
  • Ökad kunskap om digital säkerhet i en uppkopplad industri
  • Ökad kunskap om affärsmodellsutveckling för digitaliserade industriverksamheter
  • Ökad kunskap om den kompetens och de kompetensförsörjningsstrategier en digitaliserad industri ställer krav på

  Erbjudandet gäller aktörskonstellationer bestående av minst två projektparter. Projektparterna kan vara företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer som exempelvis fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regionala initiativ.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Annika Zika-Viktorsson

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 59

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 30

  Mikael Hedelind

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 57

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  <p><a id="finansieradeprojekt"></a></p>

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Cybersecurity utbildning för utvecklare inom fordonsindustrin RISE Research Institutes of Sweden AB 1 068 011 kr Pågående 2018-00498
  Smarta MetalLyftet Swerea SWECAST AB 500 000 kr Avslutat 2018-00491
  Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering Mälardalens högskola 899 120 kr Avslutat 2018-00490
  För en säker uppkopplad industri RISE Research Institutes of Sweden AB 1 106 000 kr Avslutat 2018-00526
  Digitalisering av tillverkning, lagerföring, kvalitetssäkring och realtidsövervakning inom svensk industri RISE Research Institutes of Sweden AB 1 115 846 kr Avslutat 2018-00525
  Into DeeP RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Avslutat 2018-00524
  Kollaborativ kompetens Trä- och teknikcollege i Skellefteå AB 843 192 kr Avslutat 2018-00517
  Introduktionspaket till Artificiell Intelligens och Machine Learning för industriella tillämpningar Roima Sverige AB 1 000 000 kr Avslutat 2018-00513
  Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller (Digi3D-skiftet) Örebro universitet 808 823 kr Avslutat 2018-00511
  Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring PE Geometry 812 000 kr Avslutat 2018-00510

  Så arbetar vi med digitalisering av industrin

  <p>Digitaliseringen skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r nya arbetsmodeller, samarbeten och l&ouml;sningar f&ouml;r industrin. Den &auml;r ocks&aring; en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r industrins konkurrenskraft. M&ouml;t n&aring;gra projekt som bidrar till att digitalisera svensk industri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04966