Kunskapssatsningar för industrins digitalisering:

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Stänger om 7 veckor

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Kunskapsspridningsprojekt som genomförs under 2018.

treklover2

Vem kan söka?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för hela utlysningen är 10 miljoner kronor. Det finns ingen övre gräns för hur mycket ett projekt kan söka.

Viktiga datum

 • 20 okt 2017
  Öppnar för ansökan
  20 okt 2017
 • 1 feb 2018
  Ansök senast kl 14:00
  1 feb 2018 kl 14:00
 • 22 mar 2018
  Projekt får starta
  22 mar 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här är ett erbjudande till aktörer som vill sprida kunskap för att öka tempot för digitaliseringen av den svenska industrin. Utlysningens mål är att på bred front öka kunskapen om digitala lösningar och deras tillämpningar i industrin.

  Kunskapen ska vara användbar för industriverksamheter och i huvudsak baseras på befintliga underlag. Med detta avses resultat från tidigare forskning eller andra studier (sökandens egna eller andras). Det kan även innebär underlag uppbyggda på praktiska erfarenheter eller professionell expertis.

  Projekten ska arbeta för att nå ut till många och åstadkomma väsentlig nytta för produkt- och processägare i industrin eller andra som arbetar med industrins utveckling.

  Med denna satsning vill vi bidra till:

  • Ökad kunskap om artificiell intelligens för tillämpning i industrin
  • Ökad kunskap om avancerad människa-maskin interaktion och samarbete med robotar
  • Ökad kunskap om digital säkerhet i en uppkopplad industri
  • Ökad kunskap om affärsmodellsutveckling för digitaliserade industriverksamheter
  • Ökad kunskap om den kompetens och de kompetensförsörjningsstrategier en digitaliserad industri ställer krav på

  Erbjudandet gäller aktörskonstellationer bestående av minst två projektparter. Projektparterna kan vara företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer som exempelvis fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regionala initiativ.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mall_Projektbeskrivning Kunskapsspridning för ökad digitalisering (docx, 29 kB) Mall_CV-bilaga (docx, 22 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Annika Zika-Viktorsson

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 59

  annika.zika-viktorsson@vinnova.se

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 30

  tommy.schonberg@vinnova.se

  Mikael Hedelind

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 57

  mikael.hedelind@vinnova.se

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 31 79

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se