Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Frön fortsättning

Satsningen ska stödja projekt som tidigare fått finansiering i Frönutlysningar. Ansökan ska gälla utvecklings- eller införandeprojekt. Syftet är att underlätta för aktörer inom en offentligt finansierad verksamhet som vill utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utvecklings- eller införandeprojekt av lösningar som förbättrar arbete med att ge samhällsservice.

Vem kan söka?

Utförare av offentligt finansierade tjänster. Sökande ska tidigare ha fått medel i utlysningen Frön för planering eller utveckling, och nu ha ett fortsättningsprojekt.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget är 10 miljoner kronor. Vinnova planerar att finansiera 5-8 utvecklingsprojekt och 2-4 införandeprojekt.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi söker projekt som tidigare har fått finansiering från Frön för antingen planerings- eller utvecklingsprojekt, och nu vill gå vidare med ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet ska gälla utveckling eller införande av en innovativ lösning.

   

  Utvecklingsprojekt

  För er som har identifierat behovet av en lösning som kan förbättra ert arbete med att ge samhällsservice. I utvecklingsprojektet ska ni utveckla, pröva eller utvärdera lösningen. Lösningen kan vara organisationsmodell, process, vara eller tjänst.

  Aktiviteter kan till exempel bestå av

  • intern utveckling
  • samverkan med andra aktörer
  • upphandling av innovation.

   

  Införandeprojekt

  För er som har identifierat en färdigutvecklad lösning som kommer förbättra ert arbete med att ge samhällsservice. Lösningen ska ännu inte har använts. I införandeprojektet införa ni lösningen i er ordinarie verksamhet.

  Exempel på aktiviteter i projektet kan vara att

  • förändra arbetssätt och rutiner
  • skapa ett mer förändringsbenäget klimat
  • utveckla kompetensen hos ledare eller medarbetare
  • sprida kunskap.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46(0)84733052

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  +46 8 473 31 04

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05519

  Statistik för sidan