Från analog till digital:

FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Stängde 29 augusti 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjlighet för nya digitalt utvecklade tjänster inom FashionTech och MediaTech. Vi vänder oss till projekt inom produktion, tjänster eller konsumtion i modebranschen och till projekt inom mediebranschen.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt inom branscherna FashionTech eller MediaTech

treklover2

Vem kan söka?

Juridiska personer, som aktiebolag, offentliga organisationer, forskningsorganisationer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 32 miljoner kronor under två år.

Viktiga datum

 • 1 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  1 jun 2017
 • 29 aug 2017
  Ansök senast kl 14:00
  29 aug 2017 kl 14:00
 • 24 okt 2017
  Beslut meddelas
  24 okt 2017
 • 1 nov 2017
  Projekt får starta
  1 nov 2017
 • Vad ska projekten handla om?

  Med satsningen vill vi stödja förändring och uppbyggnad av de ekosystem som växer fram inom branscherna FashionTech och MediaTech. Med ekosystem menar vi de nätverk för samarbete och innovation som finns inom branscherna.

  Vi vill skapa möjlighet för nya digitalt möjliggjorda tjänster inom något av följande områden:

  • FashionTech – nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av bärbart mode.
  • MediaTech – nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia

  Därför satsar vi på ekosystemen kring FashionTech och MediaTech

  Förändringstakten i världen ökar när analoga tjänster digitaliseras och får en snabbare spridning. Sektorer förändras radikalt och traditionella strukturer utmanas. Digitalisering och tjänsteinnovation är två krafter som driver denna snabba utveckling.

  Tjänsteinnovation flyttar fokus från tekniken som möjliggörare till att även handla om de användare som affärsmodellerna skapas kring. Tillsammans driver dessa två krafter utvecklingen av ekosystemen för samarbete och innovation inom branscherna.

  De två utpekade områdena delar några gemensamma utmaningar och möjligheter som innovationsprojekten bör ta fasta på:

  • Att en stark motor för innovation ofta återfinns nära användning och slutkund.
  • Att den digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationen ofta baseras på en ny affärsmodell som till exempel innefattar ny prissättningsmodell och en ny sammansättning av ekosystemet.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi söker utmanande projekt med hög innovationshöjd. Projekten ska sikta mot att skapa nya kundvärden och ske i samverkan mellan två eller fler parter. De ska rymmas inom något av dessa två områden:

  • FashionTech – Nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av bärbart mode. Vi söker projekt som har som mål att genom digitaliseringens verktyg transformera organisationer och institutioner inom bärbart mode. Vi riktar oss mot satsningar som på ett innovativt sätt vill arbeta med teknik för att utveckla modets digitalisering för nya tjänster.
  • MediaTech – Nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Vi söker projekt som har som mål att genom digitaliseringens verktyg transformera organisationer och institutioner verksamma inom nyhetsmedia. Vi riktar oss mot satsningar som på ett innovativt sätt vill arbeta med teknologi för att utveckla nyhetsjournalistik och nyhetsmedias affärsmodeller.

  Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Erik Sundström

  Programansvarig

  08-4733057

  erik.sundstrom@vinnova.se

  Erik Sundström

  Programansvarig

  46 8 473 30 57

  erik.sundstrom@vinnova.se

  Joanna Franzén

  Handläggare

  46 8 473 30 54

  joanna.franzen@vinnova.se

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  46 8 473 30 13

  jenny.johansson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Applikation för specialgrafik inom filmproduktion för kommunikatörer Rallarsving Kommunikation AB 990 000 kr Pågående 2017-03648
  TrusTrace Swin Technologies AB 1 930 000 kr Pågående 2017-03637
  Digitalisering av spårbarheten i textilproduktion Swerea IVF AB 2 000 000 kr Pågående 2017-03650
  Shoppable vids - Semi-autonomous video tagging Stockholms universitet 1 889 000 kr Pågående 2017-03643
  MediaDiet RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 1 436 000 kr Pågående 2017-03641
  Image to Construction Pattern Stockholms universitet 1 055 000 kr Pågående 2017-03640
  Low Cost Wearable Motion Analytics WAVR TECH AB 2 000 000 kr Pågående 2017-03631
  Automatiserad Nyhetsvärdering Sveriges Television Aktiebolag 2 000 000 kr Pågående 2017-03624
  Smarta armband och klockarmband av Fidesmo och Triwa Fidesmo AB 2 000 000 kr Pågående 2017-03618
  Datastory - ekosystem för datajournalistik LAPIDUS INTERACTIVE AB 2 000 000 kr Pågående 2017-03654
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05327