Från analog till digital:

FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Stängde 29 augusti 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjlighet för nya digitalt utvecklade tjänster inom FashionTech och MediaTech. Vi vänder oss till projekt inom produktion, tjänster eller konsumtion i modebranschen och till projekt inom mediebranschen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt inom branscherna FashionTech eller MediaTech

Vem kan söka?

Juridiska personer, som aktiebolag, offentliga organisationer, forskningsorganisationer

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 32 miljoner kronor under två år.

Viktiga datum

 • Vad ska projekten handla om?

  Med satsningen vill vi stödja förändring och uppbyggnad av de ekosystem som växer fram inom branscherna FashionTech och MediaTech. Med ekosystem menar vi de nätverk för samarbete och innovation som finns inom branscherna.

  Vi vill skapa möjlighet för nya digitalt möjliggjorda tjänster inom något av följande områden:

  • FashionTech – nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av bärbart mode.
  • MediaTech – nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia

  Därför satsar vi på ekosystemen kring FashionTech och MediaTech

  Förändringstakten i världen ökar när analoga tjänster digitaliseras och får en snabbare spridning. Sektorer förändras radikalt och traditionella strukturer utmanas. Digitalisering och tjänsteinnovation är två krafter som driver denna snabba utveckling.

  Tjänsteinnovation flyttar fokus från tekniken som möjliggörare till att även handla om de användare som affärsmodellerna skapas kring. Tillsammans driver dessa två krafter utvecklingen av ekosystemen för samarbete och innovation inom branscherna.

  De två utpekade områdena delar några gemensamma utmaningar och möjligheter som innovationsprojekten bör ta fasta på:

  • Att en stark motor för innovation ofta återfinns nära användning och slutkund.
  • Att den digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationen ofta baseras på en ny affärsmodell som till exempel innefattar ny prissättningsmodell och en ny sammansättning av ekosystemet.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi söker utmanande projekt med hög innovationshöjd. Projekten ska sikta mot att skapa nya kundvärden och ske i samverkan mellan två eller fler parter. De ska rymmas inom något av dessa två områden:

  • FashionTech – Nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av bärbart mode. Vi söker projekt som har som mål att genom digitaliseringens verktyg transformera organisationer och institutioner inom bärbart mode. Vi riktar oss mot satsningar som på ett innovativt sätt vill arbeta med teknik för att utveckla modets digitalisering för nya tjänster.
  • MediaTech – Nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Vi söker projekt som har som mål att genom digitaliseringens verktyg transformera organisationer och institutioner verksamma inom nyhetsmedia. Vi riktar oss mot satsningar som på ett innovativt sätt vill arbeta med teknologi för att utveckla nyhetsjournalistik och nyhetsmedias affärsmodeller.

  Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Erik Sundström

  Programansvarig

  08-4733057

  Erik Sundström

  Programansvarig

  46 8 473 30 57

  Joanna Franzén

  Handläggare

  46 8 473 30 54

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  46 8 473 30 13

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Faktaassistenten Sveriges Television Aktiebolag 1 900 000 kr Pågående 2017-03635
  Valkollen Sveriges Television Aktiebolag 1 489 714 kr Avslutat 2017-03634
  Medskapande och AI för en lokal sportbevakning som engagerar och inkluderar UNITED ROBOTS I SVERIGE AB 1 280 000 kr Avslutat 2017-03629
  Personaliseringsmotor Sveriges Television Aktiebolag 10 000 kr Avslutat 2017-03627
  Datastory - ekosystem för datajournalistik LAPIDUS INTERACTIVE AB 2 000 000 kr Pågående 2017-03654
  Mode som skapar livskvalitet! ANATOMIC STUDIOS SWEDEN AB 1 393 549 kr Avslutat 2017-03647
  Shoppable vids - Semi-autonomous video tagging Stockholms universitet 1 889 000 kr Pågående 2017-03643
  MediaDiet RISE Research Institutes of Sweden AB 1 436 000 kr Pågående 2017-03641
  Image to Construction Pattern Stockholms universitet 1 054 975 kr Avslutat 2017-03640
  Low Cost Wearable Motion Analytics WAVR TECH AB 2 000 000 kr Pågående 2017-03631
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05327