Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjlighet för nya digitalt utvecklade tjänster inom FashionTech och MediaTech. Vi vänder oss till projekt inom produktion, tjänster eller konsumtion i modebranschen och till projekt inom mediebranschen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt inom branscherna FashionTech eller MediaTech

Vem kan söka?

Juridiska personer, som aktiebolag, offentliga organisationer, forskningsorganisationer

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 32 miljoner kronor under två år.

Viktiga datum

 • Vad ska projekten handla om?

  Med satsningen vill vi stödja förändring och uppbyggnad av de ekosystem som växer fram inom branscherna FashionTech och MediaTech. Med ekosystem menar vi de nätverk för samarbete och innovation som finns inom branscherna.

  Vi vill skapa möjlighet för nya digitalt möjliggjorda tjänster inom något av följande områden:

  • FashionTech – nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av bärbart mode.
  • MediaTech – nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia

  Därför satsar vi på ekosystemen kring FashionTech och MediaTech

  Förändringstakten i världen ökar när analoga tjänster digitaliseras och får en snabbare spridning. Sektorer förändras radikalt och traditionella strukturer utmanas. Digitalisering och tjänsteinnovation är två krafter som driver denna snabba utveckling.

  Tjänsteinnovation flyttar fokus från tekniken som möjliggörare till att även handla om de användare som affärsmodellerna skapas kring. Tillsammans driver dessa två krafter utvecklingen av ekosystemen för samarbete och innovation inom branscherna.

  De två utpekade områdena delar några gemensamma utmaningar och möjligheter som innovationsprojekten bör ta fasta på:

  • Att en stark motor för innovation ofta återfinns nära användning och slutkund.
  • Att den digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationen ofta baseras på en ny affärsmodell som till exempel innefattar ny prissättningsmodell och en ny sammansättning av ekosystemet.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi söker utmanande projekt med hög innovationshöjd. Projekten ska sikta mot att skapa nya kundvärden och ske i samverkan mellan två eller fler parter. De ska rymmas inom något av dessa två områden:

  • FashionTech – Nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av bärbart mode. Vi söker projekt som har som mål att genom digitaliseringens verktyg transformera organisationer och institutioner inom bärbart mode. Vi riktar oss mot satsningar som på ett innovativt sätt vill arbeta med teknik för att utveckla modets digitalisering för nya tjänster.
  • MediaTech – Nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Vi söker projekt som har som mål att genom digitaliseringens verktyg transformera organisationer och institutioner verksamma inom nyhetsmedia. Vi riktar oss mot satsningar som på ett innovativt sätt vill arbeta med teknologi för att utveckla nyhetsjournalistik och nyhetsmedias affärsmodeller.

  Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Erik Sundström

  Programansvarig

  +46 8 473 30 57

  Erik Sundström

  Programansvarig

  +46 8 473 30 57

  Joanna Franzén

  Handläggare

  +46 8 473 30 54

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05327

  Statistik för sidan