Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

  Satsningen omfattar följande områden:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Vi tar emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion, men särskilt välkomna är projektförslag inom miljö, ledtid och flexibilitet.

  Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Färdplanen på engelska

  Här kan du ladda ner färdplanen på engelska. Du hittar också den övergripande färdplanen för programmet FFI.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Kompetensinventering digitalisering i SMF RISE IVF AB 500 000 kr Avslutat 2017-05203
  Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI) Swerim AB 500 000 kr Pågående 2017-05541
  Användarstyrd processdesign för stål med extrema egenskaper (ExtremeSteels) Luleå tekniska universitet 4 160 000 kr Pågående 2017-05531
  Robust och kostnadseffektiv hårdsvarvning av transmissionskomponenter (ROKOST) Swerim AB 3 486 000 kr Pågående 2017-05529
  Förbättrad utmattningslivslängd för cylinderhuvuden Scania CV Aktiebolag 3 500 000 kr Pågående 2017-05491
  International Production and Japan, a state of the art study Högskolan i Halmstad 195 000 kr Avslutat 2017-05230
  Friktionskontroll genom ytstrukturering - FriText KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 077 000 kr Pågående 2017-05540
  Nytt kvalitetssystem för integrerad processtyrning för svetsade konstruktioner (Q-IN-MAN) Swerim AB 3 600 000 kr Pågående 2017-05533
  Sammangjutning för lättviktslösningar med optimerade egenskaper RISE SWECAST AB 2 400 000 kr Pågående 2017-05530
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05469